Parc de Recerca


10 anys del Parc de Recerca UAB


El 19 d’octubre del 2007 es va inaugurar el Parc de Recerca UAB (PRUAB), que naixia de l’aliança estratègica de tres entitats punteres en recerca –la UAB, el CSIC i l’IRTA- per enfortir les relacions Universitat-Empresa. D'ençà a l'actualitat, el PRUAB ha esdevingut un eix vertebrador de les relacions i les sinèrgies entre institucions i empreses.


10 anys del Parcº