Presentació

Al Campus Universitari Mar disposem de :

- 41 Aules de docència (amb diverses capacitats).

- 3 Aules d'Habilitats Clíniques.

- 6 Aules d'informàtica.

- 9 laboratoris.

- 2 Sales d'estudis.

- 1 Sala polivalent.