Organigrama

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL        
UNITAT DOCENT VALL D’HEBRON      
         
Curs 2017-18      
         
  Coordinador Unitat Docent Vall d'Hebron:
Jose Maria Balibrea del Castillo
     
  Secretària: Maria Rosa Bartolomé Comas      
  Gestora administrativa: Isabel Calvo Calvo      
         
         
3r curs - grau de Medicina      
         
Coordinador:  Dr. Vicent Fonollosa Pla      
Delegats de curs: Elena Bechtold / Fernando de Juan / Claudia Ortega


                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica      Dr. Vicent Fonollosa Troncal Anual
102927 Patologia estructural i molecular Dr. Santiago Ramón
y Cajal i Dra. Inés de Torres
Troncal Anual
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques Dr. Tomás Pumarola
i Dra.  Rosa Bartolomé
Troncal Anual
102929 Radiologia Dr. Jordi Giralt Troncal Anual
103630 Bases de la cirurgia clínica Dr. Manel Armengol
i Dr. Nivardo Rodríguez
Troncal 1r Q
102930 Farmacologia general Dr. Albert Figueras Suñé Troncal 1r Q
102949 Epidemiologia Dra. Magdalena Campins Troncal 2n Q
102928 Immunologia mèdica Dr. Ricardo Pujol Troncal 2n Q
104072 Pràctica clínica assistencial III Dr. Xavier Flor Troncal 2n Q
103635 Aprenentatge Integrat en Medicina III Dr. Albert Selva
i Dra. Inés de Torres
Troncal 2n Q
102892 Tècniques bàsiques en cirurgia Dr. Eloi Espin
i Dr. Manel Armengol
Optativa 2n Q
102916 Fisiologia aplicada Dr. Enric Domingo Optativa 1r Q
103609 Pràctiques departaments i Serveis hospitalaris   Optativa Anual
         
         
4t curs - grau de Medicina      
         
Coordinador:  Dr. Víctor Vargas      
Delegats de curs: Paula Ortega / Eugenia Morillo      
         
102945 Medicina i cirurgia I Dr. Enric Cáceres
i Dr. Vicent Fonollosa
Troncal Anual
102944 Medicina i cirurgia II Dr. Joan Genescà
i Dr. Nivardo Rodríguez
Troncal Anual
103607 Medicina i cirurgia III Dr. Víctor Vargas i Dr. Manel Armengol Troncal Anual
102937 Obstetrícia i ginecologia Dr. Lluís Cabero Troncal Anual
102939 Oftalmologia clínica Dr. Josep García-Arumí Troncal 1r Q
102940 Otorrinonaringologia clínica Dr. Juan Lorente Troncal 2n Q
103636 Aprenentatge integrat en medicina IV Dr. Víctor Vargas Troncal 2n Q
102899 Endoscòpia digestiva i terapéutica Dr. Manel Armengol
i Dr. Joan Dot
Optativa Anual
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I Dr. Vicent Fonollosa Optativa Anual
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I Dr. Manel Armengol Optativa Anual
103649 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil I Dr. Antonio Carrascosa
i Dr. Lluís Cabero
Optativa Anual
103598 Anestesiologia Dra. Miriam de Nadal Optativa 2n Q
103600 Cirurgia plàstica i reparadora Dr. Manel Armengol
i Dr. Juan Pedro Barret
Optativa 1r Q
103651 Perinatologia Dr. Felix Castillo Optativa 2n Q
         
         
5è curs - grau de Medicina      
         
Coordinador: Dr. Tomás Fernández de Sevilla Ribosa        
Delegats de curs: Mima Llompart / Joan Roig      
         
102935 Pediatria Dr. Antonio Carrascosa Troncal Anual
103608 Medicina i cirurgia IV Dr. Juan Ignacio Esteban
i Dr. Joan Sahuquillo
Troncal Anual
102941 Psiquiatria Dr. Miquel Casas
i Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
Troncal 1r Q
102948 Medicina preventiva i salut pública Dra. Magdalena Campins Troncal 1r Q
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V Dr. Vicenç García-Patos Troncal 2n Q
102931 Farmacologia clínica Dr. Joan-Ramon Laporte Troncal 2n Q
102951 Medicina legal i toxicologia Dr. Josep Manel Tortosa Troncal 2n Q
102938 Dermatologia Dr. Vicenç García-Patos Troncal 2n Q
103650 Pràctiques de salut maternoinfantil II Dra. Soledad Gallego Optativa Anual
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II Dr. Vicent Fonollosa Optativa Anual
103605 Pràctiiques clíniques quirúrgiques II Dr. Manel Armengol Optativa Anual
103617 Oncologia mèdica Dr. José Tabernero Optativa 1r Q
103611 Diagnòstic per la imatge Dr. Jorge Andreu Optativa 2n Q
103603 Transplantament d'òrgans i teixits Dr. Joan Morote Optativa 1r Q
103614 Manifestacions cutànies
malalties sistèmiques
Dr. Vicenç García-Patos Optativa 2n Q
103606 Cirurgia pediàtica Dr. Josep Lloret Optativa 2n Q
         
         
         
         
6è curs - grau de Medicina      
         
Coordinador:  Dr. Manel Armengol      
Delegats de curs: Ruth Benito / Berta Areny      
         
104073 Pràctica clínica assistencial IV Dr. Manel Armengol Troncal Anual
104074 Pràctica clínica assistencial V Dra. Soledad Gallego Troncal Anual
102926 Treball de fi de grau Dr. Manel Armengol Troncal Anual
103599 Cirurgia d'urgències per aparells Dr. José María Balibrea i Dr. Nivardo Rodríguez Opt 1r Q
102894 Reanimació avançada Dra. Miriam de Nadal Opt 1r Q
102893 Suport vital avançat en trauma Dra. Miriam de Nadal Opt 2n Q
104102 Bases fisiopatològiques del malalt crític Dr. Vicent Fonollosa Opt 2n Q
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries Dr. Víctor Vargas Opt 2n Q
         
         
3r curs - grau d'Infermeria      
         
Coordinadora: Manuel Quintanilla Aguado      
       
         
103675 Pràcticum III Olga Mestres Soler Troncal 1r Q
101784 Pràcticum IV Juan Manuel Leyva Troncal 1r Q
103677 Pràcticum V Miguel Jiménez Pera  Troncal 2n Q
101790 Cures en infermeria en situacions complexes María Isabel Fernández Troncal 2n Q
101791 Cures en infermeria en salut mental Carmen Bono Vosseler Troncal 1r Q
101792 Cures en infermeria en la infància, adolescència i la dona Rafaela Blanco Troncal 2n Q
101793 Cures en infermeria a l'adult II Antonia Arreciado Troncal 1r Q
101810 Infermeria i salut comunitària Juan Manuel Leyva Troncal 2n Q
         
         
4t curs - grau d'Infermeria      
         
Coordinador: Antonia Arreciado      
       
         
101802 Treball de fi de grau                                                  Maribel Fernández Troncal Anual
101771 Pràctiques externes en infància i salut Raquel Coronado Optativa 2n Q
101772 Cures d'infermeria en l'atenció primària de salut infantil Raquel Coronado Optativa 1r Q
101773 Atenció d'infermeria al nen i família amb problemes de salut infantil Raquel Coronado Optativa 2n Q
101775 Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida M. Dolors Bernabeu Optativa 2n Q
101776 Intervencions en salut mental M. Dolors Bernabeu Optativa 2n Q
101777 Addiccions i toxicomanies M. Dolors Bernabeu Optativa 1r Q
101817 Aprendre a viure i acompanyar en el procés de morir Manuel Quintanilla Martínez Optativa 1r Q
101818 Síndromes geriàtriques Manuel Quintanilla Martínez Optativa 2n Q
101819 Pràctiques externes en vellesa i salut Manuel Quintanilla Martínez Optativa 2n Q
103678 Practicum VI Miguel Jiménez Pera Troncal 1r Q
104114 Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut Maria Feijoo Cid Optativa 1r Q
104115 Infermeria i Antropologia de la Medicina Maria Feijoo Cid Optativa 2n Q
104116 Pràctiques externes integrades Mariaela Patricia Aguayo Optativa 2n Q
         
3r curs - grau Ciències Biomèdiques    
         
Coordinadora: Dra. Rosa Bartolomé Comas       
         
101884 Anatomia Patològica Inés de Torres Ramírez    
101928 Microbiologia mèdica Rosa Bartolomé Comas    
101929 Immunopatologia Ricardo Pujol Borrel    
101883 Bases biològiques de la Patologia Jaume Alijotas Reig    
         
         
         
4t curs - grau de Fisioteràpia     
         
Coordinadora: Maria Cristina Cervantes Estrada         
         
102999 Fisiopatologia Neurològica Aplicada Susana Rodríguez González    
102997 Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia Beatriz Hernández Méndez    
102998 Tractament Fisioterapèutic en Neurologia Bernat Planas Pascual    
         
         
Consell d'estudiants      
President:      
         
Representant dels estudiants de la Unitat Docent Vall d´Hebron a la Comissió de docència