Oferta assignatures UD

Assignatures que s'oferten a la Unitat Docent-Curs 2017/18

OB: Obligatòria - OT: Optativa

S/1: 1r semestre - S/2: 2n semestre - A: Anual

TERCER
C
O
D
I

 

A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A

 
T
I
P
U
S

 
E
C
T
S

 
T
E
O
R
I
A

 
P
R
À
C
T
I
C
A

 

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E

 
103635 Aprenentatge integrat en Medicina III OB 3 S/2 S/2 Cristina Tural Llacher
103630 Bases de la Cirurgia Clínica OB 5 S/1 A José Troya Diaz
Miguel Ángel Pacha González
102949 Epidemiologia  OB 3 S/2 S/2 Irma Casas Garcia
102930 Farmacologia general OB 4 S/1 S/1 Eva Montané Esteva
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica OB 11 A A Jordi Tor Aguilera
102928 Immunologia mèdica OB 4 S/1 S/1 Eva Martínez Cáceres
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques OB 8 A A Lurdes Matas Andreu
102927 Patologia estructural i molecular OB 8 A A Aurelio Ariza Fernández
104072 Pràctica Clínica Assistencial III OB 2 S/2 S/2 Assumpció Wilke Trinxant
102929 Radiologia clínica  OB 6 A A Ricard Pérez Andrés
102875 Medicina Basada en l’Evidència OT 3 S/1 A Xavier Bonfill Cosp
103609 Pràctiques als departaments i serveis hospitalaris OT 3   A Manel Monreal Bosch
102892 Tècniques bàsiques en cirurgia OT 3   S/2 Fran Espín Álvarez
103641 Tècniques diagnòstiques  en immunologia mèdica OT 3 S/2 S/2 Eva Martínez Cáceres
QUART
103636 Aprenentatge integrat en Medicina IV OB 3 S/2 S/2 Manuel Monreal Bosch
Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
102945 Medicina i Cirurgia I OB 7,5 A A José Antonio Hernández Hermoso
  • Malalties de l'aparell locomotor   6,2 A A José Antonio Hernández Hermoso
• Reumatologia   1,3 S/2 A Alejandro Olivé Marqués
102944 Medicina i Cirurgia II OB 13,5 S/1 S/1 Evarist Feliu Frasnedo
Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
  • Malalties cardiovasculars   5 S/1 S/1 Antoni Bayés Genís
Secundino Llagostera Pujol
• Malalties de l'aparell respiratori   5 S/1 S/1 Jorge Abad Capa
Pedro Enrique López de Castro Alujes
• Malalties de la sang   3,5 S/1 S/1 José María Ribera Santasusana
Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
103607 Medicina i Cirurgia III OB 13 A A Ramon Romero González
Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
  • Malalties de l'aparell digestiu   5,5 S/2 S/2 Eugeni Domènech Morral
Francesc Julián Ibáñez
• Malalties de Nefrologia i Urologia   4,5 S/2 S/2 Ramon Romero González
Luis Ibarz Servio
• Geriatria   3 S/1 S/1 Agustín Urrutia de Diego
Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
102937 Obstetrícia i Ginecologia OB 8 A A Miguel Ángel Luna Tomás
102939 Oftalmologia clínica OB 4,5 S/1 S/1 Francesc Xavier Valldeperas Belmonte
102940 Otorinolaringologia clínica OB 4,5 S/2 S/2 Francisco Roca-Ribas Serdà
103598 Anestesiologia OT 3 S/2 S/2 Enrique Moret Ruiz
103651 Perinatologia OT 3 S/1 A Miguel Ángel Luna Tomás
Guillem Pintos Morell
103649 Pràctiques clíniques de salut materno-infantil I OT 3   A Miguel Ángel Luna Tomás
Carles Rodrigo Gonzalo de Liria
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I OT 3   A Manuel Monreal Bosch
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I OT 3   A Jaume Fernández-Llamazares Rodriguez
CINQUÈ
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V OB 3 S/2 S/2 Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
102938 Dermatologia clínica OB 4 S/1 A Carlos Ferrandiz Foraster
102931 Farmacologia clínica OB 5,5 S/2 S/2 Magí Farré Albaladejo
103608 Medicina i Cirurgia IV OB 14 A A Miquel Sabrià Leal
Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
  • Malalties de l'aparell neurològic   5 A A Antoni Dàvalos Errando
Josep Maria Cladellas Ponsà
• Malalties de l'aparell endocrí   5 A A Manel Puig Domingo
Jaume Fernández-Llamazares
• Malalties infeccioses    4 A A Miquel Sabrià Leal
Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
102951 Medicina legal i toxicologia OB 4,5 S/1 S/1 Jose Castellà Garcia
102948 Medicina Preventiva i Salut Pública OB 6 S/1 S/1 Maria Esteve Pardo
102935 Pediatria OB 11 A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Guillem Pintos Morell
102941 Psiquiatria OB 6 S/1 A Joan de Pablo Rabassó
103611 Diagnòstic per la imatge OT 3 S/2 S/2 Ricardo Pérez Andrés 
103617 Oncologia mèdica OT 3 S/1 A Carme Balañá Quintero
103602 Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial OT 3 S/1 A Antonio Vázquez Rodríguez
103650 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil II OT 3   A Miguel Ángel Luna Tomás
Guillem Pintos Morell
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II OT 3   A Miquel Sabrià Leal
103605 Pràctiques clíniques quirúrgiques II OT 3   A Francesc Julián Ibáñez
SISÈ
104073 Pràctica Clínica Assistencial IV OB 33   A M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya
  · Medicina Interna i Especialitat Mèdica OB 11   A M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya
· Cirurgia General OB 5,5   A Francesc Julián Ibáñez
· Especialitat quirúrgica COT OB 5,5   A José Antonio Hernández Hermoso
· Atenció Primària OB 11   A Isabel López López
104074 Pràctica Clínica Assistencial V OB 15   A M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya
  · Pediatria OB 4,5   A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Guillem Pintos Morell
· Obstetrícia i Ginecologia OB 4,5   A Miguel Ángel Luna Tomás
· Salut Mental OB 6   A Joan de Pablo Rabassó
102926 Treball de fi de grau OB 6   A Eva Martínez Cáceres
104102 Bases fisiopatològiques del malalt crític OT 3 S/1 A Fernando Armestar Rodríguez
102894 Reanimació avançada OT 3 S/1 A Alicia Melero Mascaray
103619 Salut internacional OT 3 S/1 S/1 Miquel Sabrià Leal
102893 Suport vital avançat en Trauma OT 3 S/2 S/2 José M. Toboso Casado
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries OT 3 S/2 S/2 Pere Tudela Hita