Aules docents

Aules

Totes les aules on s’imparteix la docència són espais compartits per l’EUIM, la UAB i la UPF. L’assignació de les aules es realitza segons la previsió del número d’estudiants matriculats per assignatura i capacitat de l’aula. Els estudiants de les tres institucions comp artiran l’ús dels següents espais que podran utilitzar lliurement sempre que no es tiguin reservats per a la docència: