Europe Direct


 

El CDE pertany a la xarxa d'informació Europe Direct i, per tant, entre les seves funcions té la de donar resposta a les consultes dels ciutadans relacionades amb la Unió Europea i, molt especialment, als membres de la UAB.

Exemples de consultes:

  • Respostes a les preguntes que desitgi formular sobre qualsevol política de la Unió Europea
  • Informació pràctica sobre molts temes: per exemple, com obtenir el reconeixement de les seves qualificacions, o quina és la instància a la qual pot dirigir les seves queixes sobre consum.
  • Les dades de contacte dels organismes als quals pugui haver de dirigir-se
  • Consells sobre la manera de solucionar els problemes pràctics que se li plantegin per a exercir els seus drets a Europa

Dins de la xarxa d'informació té una funció específica com a Centre de Documentació i ofereix altres serveis especials:

Com fer les consultes:

  • Personalment dins del nostre horari (es pot concertar cita)
  • Per correu electrònic : ce.doc.europea@uab.cat
  • Per telèfon : 93 581 16 81

 

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB BUTLLETÍ Notícies, bibliografia, legislació ... SUMARIS REVISTES Recopilació per àrees temàtiques DELICIOUS Base de dades de recursos web ANUNCIS Beques, treball, seminaris... FACEBOOK Segueix-nos TWITTER Segueix-nos DRET DE LA UE Informació i recursos PAÍSOS DE LA UE Cerques informació sobre un estat europeu? Aquí la trobaràs Accés des de fora de la UAB als recursos digitals