Col·lecció general


Llibres i revistes publicats per la Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees (OPOCE) 

El Conveni amb la Comissió Europea estableix que el Centre esdevé dipositari de les publicacions de les institucions europees.

Al portal EU BOOKSHOP es troben totes les publicacions de les institucions.

Aquestes publicacions s'acostumen a rebre un cop es publiquen, però si als nostres usuaris els interessa que es rebi en alguna llengua no disponible al nostre catàleg o, senzillament, detecten que ens manca algun títol del seu interès, ens poden informar i ho demanarem immediatament.

Legislació, jurisprudència i treballs preparatoris

Des del 1990 la major part es troba disponible a Internet al Portal Eur Lex.

El Centre només conserva en paper els documents antics que no es poden consultar a l'esmentat portal. Aquests es poden demanar per correu electrònic (ce.doc.europea@uab.cat) o per telèfon (93 581 16 81) i els enviem escanejats o per missatgeria (en funció de la mida del document).

Estudis d'editorials independents

El CDE i l'IUEE destinen una part del pressupost a la compra de llibres per al foment la recerca amb una perspectiva aliena al punt de vista institucional..

Exemples d'editorials proveïdores de llibres:

 • Cambridge University Press
 • Council of Europe
 • Oxford University Press
 • Palgrave Macmillan
 • Routledge
 • Springer

Subscripcios a publicacions periòdiques de pagament

Donatius d'altres centres de recerca sobre temes europeus

Aquestes són algunes de les institucions que ens envïen regularment el que publiquen:

 • EU Institute for Security Studies
 • Fundació CIDOB
 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
 • Institut Europeu de la Mediterrània
 • Institut Universitari d'Estudis Europeus (UAB)
 • Instituto Universitario Europeo (Florencia)
 • Universidad de Deusto : Instituto de Estudios Europeos
 • Universidad San Pablo CEU - Instituto de Estudios Europeos
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB BUTLLETÍ Notícies, bibliografia, legislació ... SUMARIS REVISTES Recopilació per àrees temàtiques DELICIOUS Base de dades de recursos web ANUNCIS Beques, treball, seminaris... FACEBOOK Segueix-nos TWITTER Segueix-nos DRET DE LA UE Informació i recursos PAÍSOS DE LA UE Cerques informació sobre un estat europeu? Aquí la trobaràs Accés des de fora de la UAB als recursos digitals