Publicacions del Servei de Biblioteques


Les publicacions del Servei de Biblioteques són accessibles en versió digital a través d'aquesta pàgina i estan dipositades al DDD, el Dipòsit Digital de Documents del Servei de Biblioteques de la UAB. Recordeu també que al DDD també hi trobareu la resta de publicacions de la Universitat, organitzades en col·leccions.
 

Biblioteca Informacions (fins 2012)
A partir de 2013
Memòria
Carta de serveis Guies de les Biblioteques
Pla estratègic Actuacions
 
Informes
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Les biblioteques de la UAB (vídeo) Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB