Objectius generals del Servei de Biblioteques 2016


El Comitè de Qualitat, presidit pel Director del Servei de Biblioteques, ha establert els objectius genèrics del Servei de Biblioteques per a l'any 2016:
 • Crear i produir una col·lecció de vídeos curts sobre serveis i/o eines, tipus “la Biblioteca en un minut”
 • Participar en el programa de formació de doctors de la UAB
 • Recaptar la producció científica dels investigadors i grups de recerca més destacats
 • Detectar i aplicar millores al DDD per augmentar-ne la visibilitat
 • Participar en l’elaboració del Pla de Seguretat i Preservació del DDD
 • Implementar el canvi de sistema informàtic del Servei de Biblioteques
 • Participar en la redacció de les noves pautes del CCUC adaptades a les RDA
 • Realitzar un estudi de l’equipament tecnològic de futur del Servei de Biblioteques
 • Implementar la nova versió del Liferay
 • Avançar en la definició d’un catàleg de serveis conjunt Servei de Biblioteques -Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació (APSI)
 • Implementar la nova web del Servei de Biblioteques
 • Realitzar una enquesta general de satisfacció d’usuaris
 • Instaurar el premi “Amics de les Biblioteques de la UAB” per reconèixer donants i benefactors
 • Realitzar un estudi sobre les necessitats d’adaptació de l’actual sistema de gestió de la qualitat a la nova ISO9001:2016
Objectius d'anys anteriors
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Les biblioteques de la UAB (vídeo) Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB