Reglament del Servei de Biblioteques
Accés
 Préstec 
Préstec General
Préstec interbibliotecari
El PUC o Préstec Consorciat és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC.

Les biblioteques universitàries participants en el PUC són la UAB, la UB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la URL, la UVIC-UCC i la Biblioteca de Catalunya.

Els usuaris d’aquest servei poden sol·licitar els documents via web, a través del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) o bé presencialment en la biblioteca on pertanyen els documents (préstec in situ).

Reglament del servei de préstec consorciat (PUC) del CSUC

Acord de servei de préstec "in situ" entre biblioteques del CSUC aprofitant els recursos bibliogràfics com a recerca