Reglament del Servei de Biblioteques 
Accés
Préstec

Acord de la Junta de Govern de 22 de novembre de 1989, modificat per l’acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 1995, modificat per l’acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003, modificat per l’acord 42/2007 de la Comissió d’Investigació de 30 d’octubre de 2007, modificat per l’acord del Consell de Govern de 9 d’octubre de 2013, modificat per l'acord de la Comissió d'Investigació de 10 de setembre de 2014.

 

El Reglament conté informació sobre:

  • Definició, funcions i estructura
  • Gestió del servei
  • Usuaris
  • Pressupost
  • Disposicions addicionals

 

Composició de la Comissió General d'Usuaris

President: Carlos Eliseo Sánchez Lancis vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Secretari: Joan Gómez Escofet director del Servei de Biblioteques
Vocals: Jaume Tintoré Balasch gerent de la UAB
  Pau Alegre Nadal coord. de la Cartoteca General
  Noelia Igareda González coord. de la Biblioteca de Ciències Socials
  Maria Cònsul Giribet coord. de la Biblioteca de Medicina
  Margarita Freixas Alas coord. de la Biblioteca d'Humanitats
  Enric Marín Otto coord. de la Bib. de Comunicació i Hemeroteca General
  Lluís Casas Duocastella coord. de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia
  Enrique María Mateu de Antonio coord. de la Biblioteca de Veterinària
  Elena Berdié Muro coord. de la Biblioteca Universitària de Sabadell
  Núria Casaldàliga Rojas cap de la Unitat Tècnica i de Projectes
  Marta Jordan Gili gestora de Suport a la Docència i la Recerca de la Biblioteca de Medicina
  Rosa Gil Sánchez gestora d'Obtenció de Documents

 

Reglament del Servei de Biblioteques (html)
Reglament del Servei de Biblioteques (pdf)