Bibliografia recomanada GA 

La biblioteca recull la bibliografia recomanada en les guies docents a mesura que aquestes es van publicant i revisa els exemplars disponibles per al seu ús dins la col·lecció pròpia i en col·laboració amb la resta de biblioteques de la UAB.

Podeu fer cerques per assignatura (codi o nom) i per professor a l'adreça:  http://cataleg.uab.cat/search*cat/r

Aquí teniu els enllaços directes a cadascuna de les assignatures:
 

Assignatures    
Primer curs Gestió Aeronàutica
Dret empresarial (101747) bibliografia guia docent
Estadística (103816) bibliografia guia docent
Fonaments d'enginyeria (103818) bibliografia guia docent
Fonaments d'informàtica (103819) bibliografia guia docent
Comptabilitat (101748) bibliografia guia docent
Introducció a l'economia (101746) bibliografia guia docent
Operacions aeroportuàries I (101757) bibliografia guia docent
Psicologia de les organitzacions i
del treball (101761)
bibliografia guia docent
Càlcul (103815) bibliografia guia docent

 
 

Assignatures    
Segon curs Gestió Aeronàutica
Àlgebra (103814) bibliografia guia docent
Informàtica avançada (101765) bibliografia guia docent
Operacions aeroportuàries II (101756) bibliografia guia docent
Telecomunicacions en el sector aeronàutic
(101763)
bibliografia guia docent
Direcció financera (101752) bibliografia guia docent
Disseny gràfic per ordinador (CAD)
(101749)
bibliografia guia docent
Economia del transport aeri (101751) bibliografia guia docent
Intel·ligència artificial (101764) bibliografia guia docent
Recursos humans: aspectes econòmics
i legals (101745)
bibliografia guia docent

 
 

Assignatures    
Tercer curs Gestió Aeronàutica
Anàlisi de costos (101760) bibliografia guia docent
Anàlisi i disseny de sistemes d'informació
(101766)
bibliografia guia docent
Direcció estratègica, màrqueting i
política d'empresa (101759)
bibliografia11/12 guia docent
Operacions d'aerolínies (101769) bibliografia guia docent
Optimització (101742) bibliografia guia docent
Comerç exterior (101753) bibliografia guia docent
Dret aeronàutic (101770) bibliografia guia docent
Ètica per a l'enginyeria (103817) bibliografia guia docent
Gestió de projectes (101768) bibliografia guia docent
Modelització i simulació de sistemes (101743) bibliografia guia docent
Tècniques de navegació i control
del trànsit aeri (101750)
bibliografia guia docent

 
 

Assignatures    
Quart curs Gestió Aeronàutica
Treball de fi de grau (103590) depèn del projecte guia docent

 
 

Assignatures    
Optatives Gestió Aeronàutica
Direcció d'operacions logístiques (101744) bibliografia guia docent
Manteniment, mantenibilitat i fiabilitat (101740) bibliografia guia docent
Mètodes quantitatius d'ús en logística (101738) bibliografia guia docent
Modelatge i simulació de sistemes
logístics aeroportuaris (101739)
bibliografia guia docent
Operacions de càrrega aèria (101737) bibliografia guia docent
Pràctiques externes (101767) bibliografia guia docent
Societat de la informació (102149) bibliografia guia docent
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Empresa, Tecnologia i Aeronàutica Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Accés des de fora la UAB als recursos digitals Mendeley Institucional Gestor bibliogràfic Trobador+ Recursos electrònics Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB