Préstec del canó projector


La biblioteca disposa d'un canó projector que es pot demanar en préstec durant quatre hores per utilitzar-lo a les cabines de la planta inferior.


Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Empresa, Tecnologia i Aeronàutica Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Accés des de fora la UAB als recursos digitals Mendeley Institucional Gestor bibliogràfic Trobador+ Recursos electrònics Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB