Fotocopiadores / impressores d'autoservei


Biblioteca de Medicina de Bellaterra

La Biblioteca de Medicina de Bellaterra disposa de 2 màquines impressores / fotocopiadores d’autoservei, una de les quals també permet escanejar documents. Les trobareu a: 

Ubicació

Escaneig

Només targeta

Targeta o monedes

Planta 0

Màquina
núm. 2

Màquina
núm. 1

Màquina
núm. 2

El preu de la còpia és de 0,04€. Per la compra de les targetes d'autoimpressió podeu adreçar-vos:            

  • A qualsevol Servei de Reprografia de la Universitat

1 targeta ⇒100 còpies ⇒4,06 € (targeta NO recarregable) 

  • A la màquina distribuïdora/carregadora de targetes ubicada al Servei de Reprografia de la Facultat de Medicina (M5).

1 targeta ⇒ 36 còpies ⇒2,45 € (targeta recarregable)

Tots els ordinadors de la Biblioteca estan connectats en xarxa amb les màquines impressores / fotocopiadores.

Més informació a:


Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

La Biblioteca de l'Hospital Universitari Germans Trias disposa d'1 fotocopiadora d'autoservei.

Per més informació sobre el seu funcionament i per la compra de les targetes d'autoimpressió, podeu adreçar-vos al taulell de préstec de la Biblioteca. 


Biblioteca del Campus Universitari Mar

La Biblioteca del Campus Universitari Mar disposa de 9 fotocopiadores / impressores d'autoservei.

Per més informació, adreceu-vos al taulell de préstec de la Biblioteca.


Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria Vall d’Hebron

La Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria Vall d'Hebron disposa d'1 fotocopiadora / impressora d'autoservei. També hi trobareu una màquina expenedora de les targetes d'autoimpressió.

Per més informació, adreceu-vos al taulell de préstec de la Biblioteca.


Biblioteca Josep Laporte

La Biblioteca Presencial de la Fundació Josep Laporte posa a disposició dels usuaris 2 fotocopiadores, perquè puguin reproduir determinats documents dels seus fons amb finalitats docents, discents i de recerca, amb les restriccions que disposa la legislació vigent.

Per més informació, adreceu-vos al taulell de préstec de la Biblioteca.
 

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Canal de notícies de la BM Canal de notícies de la BM Pregunt@ Pregunt@ Servei d'Informació de les Biblioteques - UAB Trobador+ Mendeley Institucional Gestor bibliogràfic Harrison Online PubMed Web of Science Scopus CINAHL Complete