Horaris


La Biblioteca està oberta tot l'any de dilluns a divendres excepte els festius.

Període

Horari obertura, Sala d'estudi i Sales
de treball en grup

Curs lectiu          

8.30-21 h          

Nadal i Setmana Santa

tancat

Juliol

8.30-19.30 h *

7-25 Agost

tancat *

1-4, 28-31 Agost

8.30-13.30 h *

* Pendent de confirmació

Horaris dels serveis
Alguns serveis de la biblioteca tenen horaris específics:

Període

Préstec

Sala de microformes*

Servei de reproducció de documents

Curs lectiu

8.30-20.30 h

9.30-14 h  i
15.30-20.30 h

autoservei

Nadal i
Setmana Santa

tancat

tancat

tancat

Juliol

8.30-19.30 h

9.30-13.30 i 15.30-19 h

autoservei 

7-25 Agost

tancat

tancat

tancat

1-4, 28-31 Agost

8.30-13.30 h 

9.30-13 h

autoservei

* En els períodes fora del curs lectiu no es pot garantir l'atenció als usuaris de la sala de microfilms, que estarà condicionada a la disponibilitat de personal.

Horari de dipòsits durant el curs lectiu
i Juliol
  Els documents demanats:
      · De 8  a  11 h seran consultables a partir de les 12 h
      · D'11  a  14.30 h seran consultables a partir de les 16 h
      · De 14.30 a 18 h seran consultables a partir de les 19 h
      · A partir de les 18 h i fins a les 8 h del dia següent, seran consultables a partir de les 9 h del matí


Es poden fer peticions de documents de dipòsit des del Catàleg UAB i Pregunta.

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Premsa digital El Quiosc Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter El préstec a la UAB Alumnes de grau Formació d'usuaris Cursos gratuïts Com trobar ... Audiència, publicitat... Accés des de fora la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB