Guies de la biblioteca


La biblioteca elabora diferents tipus de guies per atendre a les necessitats d'informació dels seus usuaris:

Guies del Servei de Biblioteques (Préstec, Catàleg, etc.) al DDD
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Premsa digital El Quiosc Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter El préstec a la UAB Alumnes de grau Formació d'usuaris Cursos gratuïts Com trobar ... Audiència, publicitat... Accés des de fora la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB