El propòsit d'un Pla de Col·lecció és establir un marc de referència on es defineixin els criteris generals de gestió (que inclou la selecció, l’adquisició, la preservació, l’avaluació i la retirada) dels fons bibliogràfics que es requereixen per donar satisfacció a la docència i investigació que es desenvolupa a cada titulació. Gràcies a aquest document, els professors i el personal de la Biblioteca d’Humanitats, amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció, tindran una eina de treball prèviament consensuada que els ajudarà en l'assoliment d'aquests objectius

Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Addenda al Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció del Departament de Filologia Espanyola
Pla de la Col·lecció del Departament de Filosofia
Pla de la Col·lecció del Departament d'Història Moderna i Contemporània
Pla de la Col·lecció d'Història i Ciències de la Música
Pla de la Col·lecció del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Pla de la Col·lecció dels Estudis d'Àsia Oriental
 Plans de col·lecció 

El propòsit d'un Pla de Col·lecció és establir un marc de referència on es defineixin els criteris generals de gestió (que inclou la selecció, l’adquisició, la preservació, l’avaluació i la retirada) dels fons bibliogràfics que es requereixen per donar satisfacció a la docència i investigació que es desenvolupa a cada titulació. Gràcies a aquest document, els professors i el personal de la Biblioteca d’Humanitats, amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció, tindran una eina de treball prèviament consensuada que els ajudarà en l'assoliment d'aquests objectius

Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Addenda al Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció del Departament de Filologia Espanyola
Pla de la Col·lecció del Departament de Filosofia
Pla de la Col·lecció del Departament d'Història Moderna i Contemporània
Pla de la Col·lecció d'Història i Ciències de la Música
Pla de la Col·lecció del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Pla de la Col·lecció dels Estudis d'Àsia Oriental
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

BH Recerca Grups de recerca i altres col·laboracions Accés des de fora de la UAB als recursos digitals E-Gestions La biblioteca en un clic Formació d'usuaris Cursos gratuïts Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Pregunt@ Pregunt@ Servei d'Informació de les Biblioteques - UAB