Col·lecció general


La Biblioteca d'Humanitats dóna suport a la docència i investigació que s'imparteix a les Facultats de:

 • Ciències de l'Educació.
 • Filosofia i Lletres.
 • Psicologia.
 • Traducció i interpretació.

Per tant les àrees temàtiques que abasta són molt àmplies, alhora que moltes d'elles poden ser de gran especialitat.

Composició

El fons és majoritàriament de lliure accés i inclou:

 • Monografies en diferents suports ordenades segons la Classificació Decimal Universal (CDU) i distribuïdes entres les tres plantes de l'Edifici L.
 • Revistes també en diferents suports, ordenades per grans àrees de coneixement i distribuïdes entre les dues plantes de la Sala de Revistes situada a l'Edifici B.
 • Documents audiovisuals i electrònics tals com CD-Rom, CD, VHS, DVD, Microfilms i Microfitxes, disponibles a la Mediateca, situada a la tercera planta de l'Edifici L i bases de dades en CD-ROM que trobareu a la Sala d'Informació Electrònica de l'Edifici L.

Col·leccions especials

Anomenem col·leccions especials aquelles que reuneixen alguna característica que en fa destacable la seva difusió.

 • Col·lecció asiàtica: fons majoritàriament destinat als estudis de traducció i interpretació escrits en aquests idiomes, o bé que estudien aquestes àrees d'influència. De lliure accés i situada a la tercera planta de l'Edifici L.
 • Secció de referència: conjunt de diccionaris de llengua, o de traducció i d'enciclopèdies generals, de lliure accés i situada a cada una de les plantes de l'Edifici L.
 • Reserva: documents editats des dels inicis de segle XIX fins a l'actualitat, que per la seva vàlua han de ser preservats amb unes condicions de consulta i mediambientals molt específiques. No són de lliure accés i estan situats al Dipòsit de l'Edifici L (Monografies) i a una sala especial de l'Edifici B (Revistes).

   
Consulteu els plans de col·lecció
 Plans de col·lecció 

El propòsit d'un Pla de Col·lecció és establir un marc de referència on es defineixin els criteris generals de gestió (que inclou la selecció, l’adquisició, la preservació, l’avaluació i la retirada) dels fons bibliogràfics que es requereixen per donar satisfacció a la docència i investigació que es desenvolupa a cada titulació. Gràcies a aquest document, els professors i el personal de la Biblioteca d’Humanitats, amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció, tindran una eina de treball prèviament consensuada que els ajudarà en l'assoliment d'aquests objectius

Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Addenda al Pla de la Col·lecció dels Audiovisuals de la Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció del Departament de Filologia Espanyola
Pla de la Col·lecció del Departament de Filosofia
Pla de la Col·lecció del Departament d'Història Moderna i Contemporània
Pla de la Col·lecció d'Història i Ciències de la Música
Pla de la Col·lecció del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Pla de la Col·lecció dels Estudis d'Àsia Oriental
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

BH Recerca Grups de recerca i altres col·laboracions Accés des de fora de la UAB als recursos digitals E-Gestions La biblioteca en un clic Formació d'usuaris Cursos gratuïts Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Pregunt@ Pregunt@ Servei d'Informació de les Biblioteques - UAB