PBeques.Popup.Loading

Beques Sèneca - Convocatòria 2012/13

Àrea gestora

Oficina de Projectes Internacionals de Recerca de la UAB

Entitat convocant

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Programa

SICUE-Sèneca

Descripció

Les beques Sèneca les concedeix el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i consisteixen en un suport econòmic per a estudiants que han obtingut plaça en el programa de mobilitat SICUE.

La beca Sèneca requereix tenir un mínim de crèdits aprovats en el moment de la sol·licitud i també en el moment de la incorporació a la universitat d'acollida. L'estudiant també ha de matricular un número mínim de crèdits, així com aprovar-ne en 50% al final del curs per al qual es concedeix la beca. Per al curs 2012/13 s'exclouran els projectes de fi de carrera i les pràctiques externes extracurriculars com a crèdits a comptabilitzar entre els mínims establerts com a requisits.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Places

2.224
2.224 beques a nivell de tot l'Estat Espanyol, a repartir entre tots els estudiants que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Import

500 euros mensuals fins a un màxim de 9 mesos.
120 euros en concepte de desplaçament per a destinacions peninsulars. 
200 euros en concepte de desplaçament per a destinacions insulars (Balears, Canàries, Ceuta i Melilla). 
La universitat d'acollida ingressarà aquestes quantitats en els terminis que tinguin establerts.

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

· Tenir una plaça atorgada en el programa SICUE.
· La plaça atorgada ha de ser en una universitat de diferent província a la d'origen.
· El centre de destí no pot coincidir amb el domicili habitual de l’estudiant
· Titulacions Tècniques: tenir una nota mitjana d'expedient de 5,90 o superior (en data setembre 2011).
· Titulacions d'Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències Experimentals i Ciències de la Salut: tenir una nota mitjana d'expedient de 6,5 o superior (en data setembre 2012).
·Estudiants de Diplomatura o Enginyeria Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat a 30 més (en data setembre 2011). En el moment de la incorporació a la universitat de destí s'han d'haver superat 60 crèdits.
·Estudiants de Llicenciatura o d'Enginyeria Superior: haver superat un mínim de 90 crèdits i estar matriculat a 30 més (en data setembre 2011). En el moment de la incorporació a la universitat de destí s'han d'haver superat 120 crèdits.
·Estudiants de Grau: haver superat un mínim de 60 crèdits i estar matriculat a 30 més (en data setembre 2011). En el moment de la incorporació a la universitat de destí s'han d'haver superat 90 crèdits.
· Un cop atorgada la beca, l'estudiant també ha d'acomplir un seguit de requisits de crèdits matriculats i superats. Podeu llegir-ne més a l'apartat "Informació seleccionats".
· Es recomana consultar la convocatòria oficial en aquest enllaç: Ministerio de Educación.

Criteris de selecció

El càlcul de la nota mitjana es farà segons el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, tenint en compte només les qualificacions de l'última convocatòria de cada assignatura. En aquest càlcul de la nota mitjana no es tindran en compte les qualificacions posteriors a setembre de 2011.

Durada

5 o 9 mesos

Incompatibilitats

La beca Sèneca és incompatible amb d’altres beques amb la mateixa finalitat obtingudes per al mateix curs que es realitza l’intercanvi. No s’atorgarà la beca a beneficiaris de convocatòries anteriors.
Pel que fa a les Beques de Règim General i Mobilitat que concedeix el Ministerio de Educación, seran compatibles amb la beca Sèneca, excepte en la part que correspon a mobilitat i transport.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

27/04/2012

Data d'inici de sol·licituds

28/04/2012

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

12/05/2012

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Web de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación

Data de resolució

07/09/2012

Documentació

Web de sol·licitud

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Beca Séneca

Correu electrònic

sicue.seneca@uab.cat

Telèfon

935813155