Viu a la UAB

Bases 2014-2015

Lliga de debat a la UAB


Bases de participació
La Lliga de debat universitari de la UAB té per objectiu fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, a través de l’enfrontament dialèctic entre diversos equips que hauran de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema actual.
 
Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB que estiguin matriculats en el present curs acadèmic 2014/2015. La inscripció es realitzarà per equips que hauran d'estar formats per un mínim de 2 estudiants i un màxim de 5. L’equip ha de designar un portaveu a través del qual se li farà arribar la informació concreta de la competició (reglament, horaris....). 
 
En cas que un estudiant no trobi cap company per presentar-se pot inscriure’s individualment. En cas que l’organització en trobi un altre en la mateixa situació, els proposarà formar equip. Cap estudiant no pot formar part de més d’un equip.
 
Inscripció
Els estudiants interessats cal que omplin un formulari. El termini d'inscripció finalitza el 21 de gener de 2015. Les inscripcions són individuals, però heu d'indicar quins són els vostres companys d'equip i qui de vosaltres adquireix el rol de portaveu.
Les persones que participen tenen l'opció de fer convalidar la participació a la Lliga de Debat d'enguany per 2 crèdits ECTS. En aquest cas, caldrà que es faci un pagament de 20 € abans del 23 de gener de 2015 a l’Edifici l'Àgora (a l’Administració de l’Àmbit).
 
Procediment del  debat
La competició consistirà en un o més debats entre els equips participants (en funció del nombre d’equips inscrits). El sistema dependrà del nombre d’equips inscrits i s’especificarà al Reglament de la VIIa Lliga de Debat Universitari de la UAB 2014/15, que es farà arribar als portaveus de cada equip perquè puguin preparar la participació un cop es tanquin les inscripcions.
 
La llengua vehicular en el debat serà el català.
 
Preparació pel debat
Des de l'Àmbit de Participació es programaran dues sessions de preparació: una sobre la temàtica del debat i l'altra sobre el funcionament de la lliga. Aquestes sessions seran de caràcter obligatori pels estudiants que sol·licitin la convalidació de crèdits per la participació en aquesta activitat.
 
Dates
La Lliga de Debat tindrà lloc del 28 al 30 de gener de 2015, a la Sala Teatre (Edifici de Participació) de la UAB.
 
Tema
El tema del debat serà: “Una societat avançada i complexa com la nostra podria funcionar eficientment amb una economia basada principalment en intercanvis no monetaris?”
 
 
L’equip guanyador
L'equip campió representarà a la UAB en la XIa Lliga de Debat Universitari organitzat per la Xarxa Vives d'Universitats del 23 al 27 de març de 2015.
 
El jurat pot deixar desert el primer lloc i en aquest cas pot triar entre els grups d’estudiants inscrits els representants a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives d’Universitats.
 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.