Avís Legal

Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer de dades, creat amb la finalitat de subscriure-us a un butlletí digital. Les vostres dades poden ser cedides al Parc de Recerca UAB per difondre les seves activitats. Aquest fitxer de dades és propietat de la UAB, amb domicili al campus de Bellaterra, Edifici del Rectorat, 080193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat, o enviant un correu electrònic a l'adreça premsa.ciencia[@]uab.cat