Inici > Amb tren > Les tarifes

Les tarifes

SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM

La tarificació es basa en un sistema radial de zones des de Barcelona. Aquests sistema tarifari integrat abraça un total de 296 municipis i es divideix en 6 corones i diferents sectors tarifaris. Inclou gairebé la totalitat dels serveis de transport: FGC, Renfe, bus urbà, bus interurbà, metro i tramvia.

El preu va en funció de les zones que es travessin. Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per a desplaçar-se d’un punt a un altre i s’ha d’adquirir d’acord amb el nombre de zones per on transiti el viatger, que paga fins a un màxim de 6 zones.

Consulta el mapa de la zonificació
aquí
Consulta l’àmbit geogràfic del sistema tarifari integrat de l’ATM aquí
 
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM


Què és un viatge o un desplaçament?
És el trajecte que fa l’usuari/ària des d’un origen fins a una destinació i en què pot fer servir diferents modes de transport: metro, autobús, tramvia i tren (FGC i Rodalies).

Anada i tornada es consideren dos desplaçaments o viatges.

Igualment, si s’interromp un viatge per a fer una gestió i, posteriorment, es reprèn, es considera que s’han fet dos desplaçaments.

Títols de transport integrats:

  • Targetes multiviatge (T-10, T-50/30, T-70/30)

Els títols integrats multiviatge són títols de transport amb un nombre determinat de desplaçaments en que, durant un període de temps determinat, els transbordaments no es penalitzen econòmicament (és a dir, no generen el consum d’un nou viatge de la targeta).

Una targeta multiviatge es pot fer servir en qualsevol desplaçament a tot l’àmbit del sistema tarifari integrat (STI), d’acord amb el nombre de zones que es requereixin.

 

T-10: Títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.                                                                                                

T-50/30: Títol unipersonal i horari de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport en una zona tarifària. Ç

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts

T-70/30: Títol multipersonal i horari de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones).

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

  • Targetes amb viatges il·limitats (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove)

T-Mes: Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

T-Trimestre: Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

T-Jove: Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de la compra i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Pots consultar les tarifes dels títols integrats aquí.

  • Altres títols integrats

Per a més informació sobre altres títols integrats, consultar:
         
      Títols per a famílies monoparentals i famílies nombroses (FM/FN)
               T-Mes bonificada per a persones en situació d’atur

Caducitat, bescanvis i punts de venda
Totes les targetes integrades adquirides al 2016 excepcionalment es podran utilitzar fins el 31 de desembre de 2017.

Per a més informació clicar
aquí.


 

TÍTOLS PROPIS (FGC i RENFE)
Els operadors FGC i Renfe tenen títols propis. Per a més informació consultar:
Títols propis de FGC
Títols propis de Renfe

 

 

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats