Les tarifes

SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM

La tarificació es basa en un sistema radial de zones des de Barcelona. Aquests sistema tarifari integrat abraça un total de 296 municipis i es divideix en 6 corones i diferents sectors tarifaris. Inclou gairebé la totalitat dels serveis de transport: FGC, Renfe, bus urbà, bus interurbà, metro i tramvia.

El preu va en funció de les zones que es travessin. Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per a desplaçar-se d’un punt a un altre i s’ha d’adquirir d’acord amb el nombre de zones per on transiti el viatger, que paga fins a un màxim de 6 zones.

Consulta el mapa de la zonificació
aquí
Consulta l’àmbit geogràfic del sistema tarifari integrat de l’ATM aquí
 
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM


Què és un viatge o un desplaçament?
És el trajecte que fa l’usuari/ària des d’un origen fins a una destinació i en què pot fer servir diferents modes de transport: metro, autobús, tramvia i tren (FGC i Rodalies).

Anada i tornada es consideren dos desplaçaments o viatges.

Igualment, si s’interromp un viatge per a fer una gestió i, posteriorment, es reprèn, es considera que s’han fet dos desplaçaments.

Títols de transport integrats:

  • Targetes multiviatge (T-10, T-50/30, T-70/30)

Els títols integrats multiviatge són títols de transport amb un nombre determinat de desplaçaments en que, durant un període de temps determinat, els transbordaments no es penalitzen econòmicament (és a dir, no generen el consum d’un nou viatge de la targeta).

Una targeta multiviatge es pot fer servir en qualsevol desplaçament a tot l’àmbit del sistema tarifari integrat (STI), d’acord amb el nombre de zones que es requereixin.

 

T-10: Títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.                                                                                                

T-50/30: Títol unipersonal i horari de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport en una zona tarifària. Ç

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts

T-70/30: Títol multipersonal i horari de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones).

Els títols integrats permeten fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament. En cada transbordament és obligatori validar el títol.

El temps màxim de què es disposa per a fer un desplaçament és d’1 hora i 15 minuts pel que fa als títols de transport d’1 zona, i s’incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

  • Targetes amb viatges il·limitats (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove)

T-Mes: Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

T-Trimestre: Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

T-Jove: Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-Jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de la compra i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

Pots consultar les tarifes dels títols integrats aquí.

  • Altres títols integrats

Per a més informació sobre altres títols integrats, consultar:
         
      Títols per a famílies monoparentals i famílies nombroses (FM/FN)
               T-Mes bonificada per a persones en situació d’atur

Caducitat, bescanvis i punts de venda
Totes les targetes integrades adquirides al 2016 excepcionalment es podran utilitzar fins el 31 de desembre de 2017.

Per a més informació clicar
aquí.


 

TÍTOLS PROPIS (FGC i RENFE)
Els operadors FGC i Renfe tenen títols propis. Per a més informació consultar:
Títols propis de FGC
Títols propis de Renfe

 

 
Img_text_tarifes

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats