Què es la conducció eficient?

La conducció eficient consisteix en introduir certs canvis en els hàbits de conducció per tal d'adaptar-los a les innovacions introduïdes en els motors actuals. La forma tradicional de conduir no té en compte aquestes innovacions i les possibilitats dels nous vehicles, és per aquest motiu que cal adaptar la nostra forma de conduir.

La conducció eficient permet:

Reduir el consum de carburant.

Reduir la contaminació ambiental.

Augmentar la seguretat a la carretera.

Reduir la despesa de manteniment del vehicle.

Millorar la confortabilitat de l'ocupant.

Estalviar una mitjana del 20% de carburant.

Incrementar la velocitat mitjana.

Consulta el manual de conducció eficient, i amb alguns canvis en la teva conducció podràs obtenir tots aquests beneficis.

Manual de conducció eficient

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats