Puc portar la bici en transport públic?

L’accés i el transport de bicicletes en els transports públics és un aspecte molt important per afavorir la intermodalitat. Tanmateix, presenta certes limitacions (moviment dins les estacions i ocupació d’espai dins dels vehicles), a les quals s’ha anat donant solucionat a remolc també de les actuacions per a l’accessibilitat PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda), que en molts casos són compatibles amb les dues funcions. L’element principal a tenir en compte és no comprometre la disponibilitat d’espai reservat per a PMR ni posar en risc els espais de pas.
 
Actualment cada operador ferroviari té polítiques diferents sobre el transport de la bicicleta. A l’hora punta sovint la bicicleta pot ser un element que genera incomoditat i fins i tot algun perill als viatgers, donat que l’ocupació és molt elevada i no es disposa d’espais reservats exclusivament per al transport de bicicletes. En alguns casos, a més a més, l’espai per situar-les coincideix o és molt proper a l’espai reservat per a les persones amb cadira de rodes o per als cotxets d’infants.
 
FGC
Els FGC tenen molt avançada l’accessibilitat PMR, i per tant bici, a les estacions, i també l’adaptació dels trens, i fins i tot disposen d’aparcaments raonablement segurs i protegits per a bicicletes a la majoria d’estacions. També permeten l’accés de bicis a qualsevol dia i hora.
- S’admet el transport de bicicletes durant tot el dia.
- A les línies del Vallès es disposa d’un espai indicat a cada extrem del comboi, però no reservat, i compartit amb persones que van amb cadira de rodes, cotxets, carretons i maletes.
- A la línia Llobregat es disposa d’un lloc indicat per a l’aparcament vertical de bicicletes sempre que els seients corresponents no estiguin ocupats.
 
RODALIES
Rodalies Renfe també té molt avançada l’adaptació dels trens (els nous Cívia ho tenen resolt), mentre que les estacions i aparcament presenten mancances importants. Té una limitació horària fins i tot més estricta que la del Metro.
- S’admet el transport de bicicletes de dilluns a divendres de 10.00 a 15.00 hores i durant el dia el cap de setmana.
- Les bicicletes plegables es poden portar durant tot el dia, ja que es consideren equipatge de mà, sempre que no ocasionin molèsties a la  resta de passatgers o desperfectes al propi material ferroviari.
- Al servei de Regionals s’admet a tots els trens.
 
METRO
El servei de Metro prohibeix l’accés de bicicletes en hores punta, mentre que el tramvia permet sempre l’accés d’aquestes.
- Es permet l’accés de bicicletes els dissabtes, diumenges i els dies festius, com també tots els dies durant els mesos de juliol i agost.
- Els dies feiners de la resta de l’any, se’n permet l’accés de 5.00 a 7.00h, de 9.30 a 17.00h i des de les 20.30h fins al tancament de les instal·lacions.
 
AUTOBÚS URBÀ
Des d’octubre de 2013 és permès el transport de bicicletes als autobusos de l’AMB i TMB, sempre que siguin plegables.

El Reglament de Viatgers dels Serveis de Transport Públic de Superfície de competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. 3613/13, article 5, apartat i), de juliol de 2013, exposa:

i) Queda prohibit als usuaris dels autobusos introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers i en general qualsevol paquet o objecte de mides superior a 100x60x25 cm, excepte els cotxets de nen i les bicicletes plegables, degudament plegades. No obstant l’exposat, l’empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d’ús comú, la mida dels quals fos superior a les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar-ne les condicions específiques quan a la utilització dels serveis per als seus portadors.
 
Es pot consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya on queda anunciada aquesta modificació aquí (Núm. 6475- 8.10.2013) (Disponible en castellà).

Font:
Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM 2013-2018).

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats