Consells per anar en bici

Respecta als vianants. Els vianants tenen sempre prioritat i són els usuaris més dèbils. Recorda circular a velocitat moderada i suament en les zones de vianants. Quan hi hagi molts vianants baixa de la bici.

Respecta les normes de circulació. És la forma de garantir la seguretat de tots els usuaris de l'espai públic. Indica amb els senyals estàndards els teus moviments.

Mantingues la bicicleta en bon estat. Revisa periòdicament l'estat de la bicicleta, recorda inflar les rodes, mantenir els frens i la cadena en bon estat etc.

Circula pels carrils bici. És l'espai destinat als ciclistes. Intenta triar l'itinerari en que la proporció de carril bici sigui major. Serà més segur.

Empra els sistemes de seguretat. Fes servir el timbre, els llums i els sistemes reflectants quan sigui necessari. El casc és molt recomanable i obligatori en vies interurbanes.

Contracta una assegurança de responsabilitat civil.

Tots aquests consells es poden visualitzar en el vídeo que s'enllaça a continuació. Un vídeo publicat per la DGT que mostra el resorgiment de la bicicleta com alternativa real per a moure's per la ciutat i els consells que han de seguir conductors i ciclistes.
       M'apunto a moure'm en bici!

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats