Com venir en bicicleta al campus

La UAB està treballant amb els ajuntaments responsables per a condicionar i millorar la seguretat i la comoditat dels diversos accessos en bicicleta al campus de Balletarra.

El campus està situat a distàncies fàcilment assolibles en bicicleta des del nuclis del voltant com Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès, Bellaterra, Sant Cugat, Barberà del Vallès o Sabadell  i també des de nuclis més llunyans com Terrassa, Rubí i Sabadell.

Amb l'eina  "Com arribo a la UAB?" podràs localitzar qualsevol punt del campus i cercar la forma més ràpida i comòda d'anar-hi. (nota: aquesta eina, basada en google maps, no té incorporats carrils bici, camins o pistes de muntanya)

Per a més detall pots consultar el mapa de camins de Vallès Natural

Nota: la UAB posa en coneixement dels interessats les possibles rutes per a accedir al campus en bicicleta, però adverteix que alguns camins poden no presentar paràmetres òptims de seguretat.

La UAB recomana seguir els consells per anar en bicicleta


© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats