Agenda

Dimarts, 19 Juny 2018

Dia · Setmana

16:00

Seminari: "XBRL como estándar"

Divulgació - Seminari A-S/103 del Campus de Sabadell

Dimecres, 20 Juny, 2018

12:00

6è Workshop Doctoral del Programa de Doctorat en Economia Aplicada: "Evolutionary Economics and Public Policy"

Divulgació - Sala de Graus

13:00

Seminari: "The Distribution of Income Risk"

Divulgació - Seminari de l'IAE

Dijous, 21 Juny, 2018

13:00

Economia a l'Abast: "L'economia de la fertilitat"

Divulgació - Seminari de l'IAE

Dilluns, 25 Juny, 2018

12:00

Seminari: "Can the Unemployed Borrow? Implications for Public Insurance"

Divulgació - Seminari B3-112C

13:00

Seminari: "Schools and the Multiple Ways Through Ehich they Impact Students"

Divulgació - Seminari de l'IAE