Defensas de tesis

Lunes, 23 Octubre 2017

Dia · Setmana

11:30

"Synthesis and Advanced Structural and Magnetic Characterization of Mesoporous Transition Metal-doped SnO2 Powders and Films", de Junpeng Fan

Defensas de tesis - Sala A1 - CRM

12:30

"Explicar el 48. Lèxic, símbols i imatges del relat revolucionari entre 1848 i la unitat", de Matteo Morandini

Defensas de tesis - Università degli studi di Roma Tor Vergata - Roma (Italia)

Martes, 24 Octubre, 2017

09:30

"Incorporación de Bacillus coagulans a productos derivados de cereales", de Manuel López-Cabanillas Lomeli

Defensas de tesis - Sala de Actos - Facultad de Veterinaria

11:00

"Analysis of Bidirectional Switch Power Modules for Matrix Converter Application", de José Luis Gálvez Sánchez

Defensas de tesis - Sala de Actos "Pepe Millán" - Centro Nacional de Microelectrónica

11:00

"Aspectes epidemiològics de la infecció pel virus de la malaltia de la frontera en isard pirinenc (Rupicapara P. Pyrenaica): Influència de les soques virals, hostes no artiodàctils i ovelles transhumants", de Andreu Colom Cadena

Defensas de tesis - Sala de Grados - Facultad de Veterinaria

12:00

"Desarrollo en planta piloto de una bebida de lacto suero y fruta natural para adultos mayores", de Beatriz Villarreal Arizpe

Defensas de tesis - Sala de Actos - Facultad de Veterinaria