Defenses de tesis

Dijous, 14 Desembre 2017

10:30

"Domesticació animal i pràctiques ramaderes inicials al nordest peninsular (5500-4700 cal ane). Integració de les anàlisis d'isòtops estables en arqueozoologia" de Vanessa Navarrete Belda

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències de l'Educació

11:30

"José Trigo o la configuración del México contemporáneo" de Irma Angélica Bañuelos Ávila

Defenses de tesis - Sala de Juntes - Facultat de Filosofia i Lletres

12:00

"Perfil psicopatològic i perfil de la personalitat, segons el model psicobiològic de Cloninger, en pacients amb Artrosi de genoll i Fibromiàlgia, com a síndromes de Sensibilització Central al Dolor", de Marina López Ruiz

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat d'Economia i Empresa

15:30

"Análisis de conversaciones matemáticas con estudiantes sordos en entornos de clase", de Yinzú Bernardeth Mairouz de Chacón

Defenses de tesis - Sala de Juntes - Facultat de Ciències de l'Educació

17:30

"Construir un model normatiu competent per al desenvolupament d'una indústria de cinema igualitari a Egipte (2005-20015)" de Mervat Ahmed Shafik Abououf

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències de la Comunicació

Divendres, 15 Desembre, 2017

10:00

"Estrangers accidentals: joves migrants iranis a Pune i Kuala Lumpur" de Fredborn Larsson

Defenses de tesis - Sala de Reunions de Deganat - Facultat de Filosofia i Lletres