Agenda

Divendres, 8 Setembre 2017

Dia · Setmana

11:00

"Ansiedad postquirúrgica en cirugía podologica", de Núria Espada Martin

Defenses de tesis - B5C/011 (Aula P-24)

11:00

"Competència plurilingüe i intercultural: detecció, quantificació i anàlisi de la seva incidència per part d'estudiants de mobilitat sobre l'apropiació en immersió d'un nou idioma, el català", de Julia Frigiere

Defenses de tesis - B3/005 Sala de Juntes

11:00

"Alternative approaches for the fabrication of electrodes based on LiFePO4 as cathodes in LIBs", de Zahilia Caban Huertas

Defenses de tesis - Sala de Graus I - Facultat de Ciències i Biociències

11:00

"Stochastic multi-schale modelling of tumour growth", de Roberto de la Cruz Moreno

Defenses de tesis - Auditori - CRM

11:00

"Environmental Applications of Engineered Nanomaterials: Synthesis and Characterization", d'Ahmad Mohamed Ahmad Abo MArkeb

Defenses de tesis - Sala de Graus - Escola d'Enginyeria

11:30

"Patrones de aprendizaje en uiversitarios latinoamericanos: dimensión cultural e implicaciones educativas", de Laura Betiana García Ravidá

Defenses de tesis - G6/002- Sala de Graus