FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Inscriu-te i participa en els mínors de Gènere i Desenvolupament Sostenible
Mínors 04.06.2018 Cooperació  -  Un any més, la Universitat Autònoma de Barcelona impulsa una nova edició del Mínor en Estudis de Gènere i del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global. Aquestes formacions tenen per objectiu aprofundir en el coneixement i l’anàlisi de fenòmens complexos des d’una perspectiva global i crítica. 

Els mínors de Gènere i Desenvolupament Sostenible es consoliden en l’oferta formativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com als únics estudis de tipus interfacultatiu i amb vocació de transformació social. L’impuls d’aquesta nova edició constitueix un exemple d’integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la missió universitària, en un moment de desplegament de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de reflexió estratègica sobre el paper de les universitats davant dels reptes que planteja.

Un mínor és un itinerari d’universitat que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la  seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d’estudis.

Qualsevol estudiant de grau de la UAB que hagi superat un mínim de 90 crèdits dels seus estudis s’hi pot matricular en un mínor sense suposar cap cost addicional. L’alumne que vulgui participar ha de cursar 30 crèdits a escollir entre el conjunt d’assignatures del mínor. Aquests crèdits cursats formen part del total necessari per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius dins del pla d'estudis del grau que l’estudiant estigui realitzant.

Per inscriure’s no es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, però cal demanar i obtenir l’admissió. El període de preinscripció ja és obert i es realitzarà via web a través dels formularis corresponents.

Estudis de Gènere

El Mínor en Estudis de Gènere està coordinat per la Facultat de Filosofia i Lletres i té com a objectiu proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere. A la formació es fa èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.

El pla d'estudis d’aquest mínor contempla assignatures de sis facultats i nombroses titulacions de la UAB: Antropologia, Arqueologia, Història, Filosofia, Geografia, Periodisme, Sociologia, Dret, Criminologia i Estudis d’Àsia Oriental, entre d’altres. Consta de 10 places de nou accés.

La preinscripció es pot dur a terme fins al 29 de juny de 2018, a través del formulari disponible en aquest enllaç. El dia 17 de setembre la facultat responsable publicarà la resolució amb el llistat de les persones admeses.

Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

El Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global està coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Aquest ofereix eines d’anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model de desenvolupament imperant i, a més, aborda l’estudi de paradigmes fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Aquest estudi facilita el coneixement d’estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

El seu pla d’estudis incorpora assignatures de set facultats i vuit titulacions diferents: Sociologia, Periodisme, Economia, Educació Social, Antropologia, Geografia, Dret i Ciències Ambientals. Consta d’un total de 15 places.

La preinscripció es pot dur a terme fins al 15 de juliol de 2018, mitjançant el formulari disponible en aquest enllaç. El 17 de setembre la facultat publicarà la resolució amb les persones admeses.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats