FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

Un nou informe sobre l’EpD a l'Educació Superior recull les tendències internacionals d’implementació dels ODS a les universitats
Informe sobre l'Educació pel Desenvolupament a l'Educació Superior 05.10.2017 Cooperació  -  La FAS i l’ACUP han elaborat un informe sobre l’estat de l’Educació pel Desenvolupament a l'Educació Superior que recull experiències tant des de l’àmbit local de les universitats públiques catalanes com d’una esfera internacional

L’informe “L’Educació pel Desenvolupament a l'Educació Superior. Tendències i experiències en l’àmbit internacional i implementació a les universitats públiques catalanes” presenta un estat de la qüestió sobre l’Educació pel Desenvolupament (EpD) en l’àmbit universitari, tant local com internacional, i mostra les oportunitats i reptes que ofereix aquest context per continuar avançant en la introducció de perspectives d’EpD en Educació superior.

El document s’inicia presentant la conceptualització de termes com l’Educació pel Desenvolupament (EpD), l’Educació pel Desenvolupament Sostenible (ESD), els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la Responsabilitat Social Universitària (RSU). Tot seguit, es presenten les tendències i iniciatives internacionals relacionades amb el desenvolupament sostenible en les institucions d’educació superior, centrant-se en les grans plataformes, entitats promotores i xarxes internacionals existents. Aquestes propostes permeten conèixer les dinàmiques globals i extreure’n bones pràctiques que puguin ser adaptades al context català.

Per últim, en la part dedicada a les universitats públiques catalanes, es realitza una anàlisi de la presència de temàtiques d’EpD als estudis de postgrau, ampliant així la recerca realitzada en un informe previ elaborat per la Fundació Autònoma Solidària i anomenat “L’Educació pel Desenvolupament a la universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau”, que només es centrava en els estudis de grau. També s’ha incorporat un recull dels grups de recerca que realitzen investigació sobre desenvolupament sostenible, així com un recopilatori d’iniciatives concretes que s’estan desenvolupant en aquesta línia.

El nou informe ha estat configurat a partir de dos informes elaborats prèviament per la FAS: “L’EpD a l’educació superior: tendències i experiències a l’àmbit internacional. Coneixent el marc de referència global” i “L’EpD a l’educació superior: implementació a les universitats públiques catalanes”. L’elaboració d’aquests ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el marc del projecte Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU), el qual pretén que les institucions d’educació superior promoguin la transformació social i el desenvolupament sostenible a través del seu coneixement.
 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats