Una persona, un vot
14.03.2012  -  La rectora o el rector és elegit per la tots el membres de la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. En el cas que una persona estigui adscrita a dos o més sectors, aquesta podrà exercir el seu dret a vot una sola vegada d’acord amb els criteris que determina el Reglament Electoral.

La comunitat universitària es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors: sector A, professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat; sector B, resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència; sector C, estudiants de grau i de postgrau; i sector D, personal d'administració i serveis.
 
Si un membre de la comunitat universitària pertany a més d'un sector, serà inclòs al cens per l'ordre de sectors electorals establert a l'article 4 del Reglament Electoral: A, B, C i D. Per exemple un membre que és a la vegada personal acadèmic del sector B i estudiant del sector C, serà adscrit al sector determinat en primer lloc: el B. No obstant, l’interessat pot manifestar una opció diferent, que haurà de comunicar per escrit durant el període de reclamacions al cens previst entre el 12 i 16 d’abril.

Per aquest motiu és molt important que tothom consulti el cens electoral, ja que per a les eleccions a rector o rectora és diferent que per altres comicis de la mateixa universitat.
 Convertir a PDF 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Oficina de Coordinació Institucional
Edifici A
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 4345
eleccions@uab.cat
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona