Per moure's pel campus

Servei d'acompanyament i de transport adaptat

El PIUNE posa a l'abast dels estudiants o futurs estudiants amb mobilitat reduïda, un servei de transport adaptat del que pots fer ús, prèvia valoració de les teves necessitats i grau de mobilitat, per desplaçar-te dintre del campus de Bellaterra de la UAB.

El servei de transport adaptat del PIUNE és un servei personalitzat, que t'apropa fins a l'entrada de l'edifici on vulguis anar. No té un itinerari fix, així que l'has de sol·licitar prèviament.

Si necessites aquest servei només cal que t'adrecis al PIUNE per donar-te d'alta i facilitar els teus horaris a:
fas.piune.suport@uab.cat

Els autobusos de la UAB

La xarxa d'autobusos de la UAB permet la connexió del campus amb l'estació de Renfe però també la mobilitat interna. Aquest servei incorpora vehicles accessibles (el 30% dels vehicles en servei fins les 11:00 h i el 100% la resta del dia).

La línia 3, exclusiva per al servei intern, incorpora un vehicle accessible en la totalitat del seu horari.

La UAB està treballant per adaptar totes les parades del campus i fer-les accessibles des dels diferents edificis i espais.

Amb l'eina  "Com arribo a la UAB?" podràs localitzar qualsevol punt del campus i cercar les alternatives disponibles amb transport col·lectiu.

Aparcaments

El campus de la UAB disposa de places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i d'ús lliure distribuïdes per totes les zones d'aparcament.

Totes les places estan degudament senyalitzades i ubicades en zones d'accés a edificis o serveis de la universitat.

Poden fer ús d'aquestes places les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que acreditin aquesta condició mitjançant la targeta d'aparcament que s'atorga des de l'administració.

 

 

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats