MAPA WEB
ESTUDIAR
Graus EEES
Llistat de graus
Accés als estudis
Matrícula
Mínors
Activitats amb reconeixement acadèmic
Informació i tràmits acadèmics
Llicenciatures, diplomatures, enginyeries
Llistat d'estudis
Accés als estudis
Matrícula
Informació i tràmits acadèmics
UAB Formació professional
Cicles Formatius de Grau Superior
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Màsters oficials Erasmus Mundus
Doctorat
Màsters i postgraus
Estudis en anglès
Formació corporativa
Mobilitat i intercanvi
Programes d'intercanvi
Estudiants internacionals
Altra oferta formativa
Universitat d'Estiu-Summer Term UAB 2014
Coursera
Universitat a l'abast
INVESTIGAR
Infraestructures
La recerca
Dades de la recerca
Departaments, centres i grups de recerca
Esfera UAB-CEI
Finançament
Projectes europeus de recerca
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Convocatòries de recerca
Projectes amb cofinançament FEDER
Suport als investigadors
Ajuts, beques i convocatòries per a investigadors
Creació d'empreses
Patents i llicències
Assessorament ètic en experimentació
Bioseguretat
Suport a la qualitat
Recursos per als investigadors
Curriculum Vitae Normalizado (CVN)
ORCID
VIURE
Allotjament
Vila universitària
Hotel Campus
Altres opcions d'allotjament
Participa!
Associacions
Activitat artística i cultural
Voluntariat
Cooperació
Immigració
Activitats amb reconeixement acadèmic
Els serveis del campus
Atenció a la discapacitat
Salut i prevenció
Menjar
Esports
Establiments comercials
Escola bressol
Medi ambient
Més serveis
Estudiants UAB
Centres docents
Graus EEES
Llistat de graus
Accés als estudis
Matrícula
Mínors
Activitats amb reconeixement acadèmic
Informació i tràmits acadèmics
Llicenciatures, diplomatures, enginyeries
Llistat d'estudis
Matrícula
Mencions
Informació i tràmits acadèmics
Estudis de postgrau
Doctorat
Màsters oficials
Màsters oficials Erasmus Mundus
Màsters i Postgraus
Estudis en anglès
Informació i tràmits acadèmics
Mobilitat i Intercanvi
Programes i convocatòries
Suport a l'estudiant
Biblioteques
Cursos d'idiomes
Òrgans de govern
Generals
Síndic de Greuges
PROGRAMES DE MOBILITAT I INTERCANVI
Alumni
NOTÍCIES
Publicacions en xarxa
Pla de llengües-PDI
Actuacions del Pla adreçades al PDI
Accions Formatives
Cursos del Servei de Llengües
Academic Writing
English for Teaching Purposes
Recursos
Ajuts per a la correcció de materials en anglès
Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català o anglès
Ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes
Ajuts organització congressos gestió multilingüisme
Recursos lingüístics i eines de suport
Nivell de llengües
Avaluació i acreditació del nivell de llengua
Participació
Jornades i congressos
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Foment de la Docència en Anglès (2011-2015)
Pla de llengües-PAS
Actuacions del Pla adreçades al PAS
Accions Formatives
Cursos del Servei de Llengües
Ajuts per aprendre llengües
Recursos
Recursos Lingüístics i eines de suport
Nivell de llengües
Avaluació i Acreditació del nivell de llengua
Participació
Jornades i Congressos
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Pla de llengües-estudiants UAB
Formació
Cursos del Servei de Llengües
Mínors de la UAB
Avaluació i acreditació de nivell de llengües
Proves de nivell d'anglès, alemany, francès i italià per als estudiants de primer curs
Acreditació del nivell de llengua
Ajuts i recursos
Ajuts a l'aprenentatge d'idiomes per a pràctiques a l'estranger
Beques del Servei de Llengües
Recursos lingüístics i eines de suport
Informació lingüística
Participació
Acollida lingüística i cultural
Programa Mèntor
Programa Tàndem
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Imprimir
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona