MAPA WEB
ESTUDIAR
Centres docents
Graus EEES
Llistat de graus
Accés als estudis
Matrícula
Mínors
Activitats amb reconeixement acadèmic
Informació i tràmits acadèmics
Llicenciatures, diplomatures, enginyeries
Llistat d'estudis
Accés als estudis
Matrícula
Mencions
Informació i tràmits acadèmics
UAB Formació professional
Cicles Formatius de Grau Superior
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Màsters oficials Erasmus Mundus
Doctorat
Màsters i postgraus
Estudis en anglès
Formació corporativa
Mobilitat i intercanvi
Programes d'intercanvi
Estudiants internacionals
Altra oferta formativa
Universitat d'Estiu-Summer Term UAB 2014
Coursera
Universitat a l'abast
INVESTIGAR
Infraestructures
La recerca
Dades de la recerca
Departaments, centres i grups de recerca
Esfera UAB-CEI
Finançament
Projectes europeus de recerca
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Convocatòries de recerca
Projectes amb cofinançament FEDER
Suport als investigadors
Ajuts, beques i convocatòries per a investigadors
Creació d'empreses
Patents i llicències
Assessorament ètic en experimentació
Bioseguretat
Suport a la qualitat
Recursos per als investigadors
Curriculum Vitae Normalizado (CVN)
ORCID
VIURE
Allotjament
Vila universitària
Hotel Campus
Altres opcions d'allotjament
Participa!
Associacions
Activitat artística i cultural
Voluntariat
Cooperació
Immigració
Activitats amb reconeixement acadèmic
Els serveis del campus
Atenció a la discapacitat
Salut i prevenció
Menjar
Esports
Establiments comercials
Escola bressol
Medi ambient
Més serveis
Estudiants UAB
Centres docents
Graus EEES
Llistat de graus
Accés als estudis
Matrícula
Mínors
Activitats amb reconeixement acadèmic
Informació i tràmits acadèmics
Llicenciatures, diplomatures, enginyeries
Llistat d'estudis
Matrícula
Mencions
Informació i tràmits acadèmics
Estudis de postgrau
Doctorat
Màsters oficials
Màsters oficials Erasmus Mundus
Màsters i Postgraus
Estudis en anglès
Informació i tràmits acadèmics
Mobilitat i Intercanvi
Programes i convocatòries
Suport a l'estudiant
Biblioteques
Cursos d'idiomes
Òrgans de govern
Generals
Síndic de Greuges
Alumni
Professorat
Tasca docent
Concursos de places de professorat
Convocatòries per al personal acadèmic
Places oficials de professorat
Formació i innovació docent
Programa de Promoció a Càtedres d'Universitat
Trams docents autonòmics
Plataformes docents
Autònoma interactiva
Campus Virtual
Tasca Investigadora
Departaments
Centres de recerca
Foment de la investigació
Beques i ajuts PDI
Finançament
Congressos i activitats
Mobilitat i intercanvi
Erasmus
Programa DRAC
Òrgans de govern
Administració i Serveis
Treballar a la UAB
Administració universitària
Convocatòries i concursos
Relació de llocs de treball
Organigrama
Darrers acords signats
Mobilitat PAS
Concurs de Fotografia My Webtime
Prevenció de riscos laborals
Medi ambient
Qualitat
Òrgans de govern generals
Òrgans de govern territorials
Síndic de Greuges
Els agents socials
NOTÍCIES
Publicacions en xarxa
PROGRAMES DE MOBILITAT I INTERCANVI
Estudiants
Programa propi UAB
Programa Propi Màster
Programa Propi Pràctiques
Erasmus estudi
Erasmus pràctiques
Erasmus Màster
Cursos EILC
Programa SICUE
Programa Drac
Leonardo da Vinci
PDI
Mobilitat Docent Erasmus
Estades de Coordinació Erasmus
Programa Drac
PAS
Erasmus PAS UAB
Programa Drac
Pla de llengües-PDI
Actuacions del Pla adreçades al PDI
Accions Formatives
Cursos del Servei de Llengües
Academic Writing
English for Teaching Purposes
Recursos
Ajuts per a la correcció de materials en anglès
Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català o anglès
Ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes
Ajuts organització congressos gestió multilingüisme
Recursos lingüístics i eines de suport
Nivell de llengües
Avaluació i acreditació del nivell de llengua
Participació
Jornades i congressos
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Foment de la Docència en Anglès (2011-2015)
Pla de llengües-PAS
Actuacions del Pla adreçades al PAS
Accions Formatives
Cursos del Servei de Llengües
Ajuts per aprendre llengües
Recursos
Recursos Lingüístics i eines de suport
Nivell de llengües
Avaluació i Acreditació del nivell de llengua
Participació
Jornades i Congressos
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Pla de llengües-estudiants UAB
Formació
Cursos del Servei de Llengües
Mínors de la UAB
Avaluació i acreditació de nivell de llengües
Proves de nivell d'anglès, alemany, francès i italià per als estudiants de primer curs
Acreditació del nivell de llengua
Ajuts i recursos
Ajuts a l'aprenentatge d'idiomes per a pràctiques a l'estranger
Beques del Servei de Llengües
Recursos lingüístics i eines de suport
Informació lingüística
Participació
Acollida lingüística i cultural
Programa Mèntor
Programa Tàndem
PLA DE LLENGÜES 2011-2015
Pla 2011-2015
Imprimir
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona