Inici > Estudiants uab > Beques d'estudi

Beques i ajuts (curs 2014-2015)


En aquest apartat podeu trobar informació sobre les beques i els ajuts per fer els vostres estudis que gestiona la UAB. Els interessats a sol·licitar una beca, cal que consulteu, prèviament, el reglament:

- Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Bases reguladores per a la concessió d'ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2013-2014
- Resolució de la Presidenta de la Comissió de selecció de becaris sobre la borsa dels ajuts de col·laboració
 

Relació de convocatòries
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Curs 2014-2015
Convocatòria de beques per a estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2014-2015
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2014-2015
Convocatòria de beques diverses. Pere Menal. Curs 2014-2015
Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2014-2015. Modificat CAE 22 de setembre de 2014
Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ampliació de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2014-2015.
Beques per a alumnes de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.Curs 2014-2015
Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2014-2015
Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2014-2015
Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2014-2015
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona