Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

Formar doctors especialitzats en la temàtica y les metodologies pròpies de les línies de recerca del departament de Sociologia de la UAB.

Els objectius formatius del programa de doctorat consisteixen en oferir als estudiants dos tipus de mòduls - taller per desenvolupar un projecte de tesi lligat amb les línies d'investigació dels diferents grups del departament.

És per això que el doctorand haurà d'estar prèviament acceptat per un grup de recerca, o bé per un/a director/a de tesi.

 1. El Mòdul de Metodologia pretén introduir a l'estudiant en la dinàmica de recerca del propi grup i/o director/a del projecte. El període d'estància és d'un semestre.

 2. El Mòdul de Seminaris del Departament pretén introduir l'estudiant en la vida quotidiana del departament a través de debats sobre la recerca, seguiment de conferències i discussions sobre les memòries de projecte de tesi doctoral. Tota aquesta activitat estarà dirigida pel coordinador del programa de doctorat. El període d'estància és d'un semestre.  

Línies de recerca

Els candidats a doctorand han de situar el projecte d’orientació de tesi en una de les línies de recerca dels equips i centres de recerca del departament, que són els següents (i relacionats amb aquests, s'indiquen els professors que poden dirigir treballs de recerca del doctorat): 

 • Centre d’Estudis sobre la vida Quotidiana i el Treball (QUIT). Investigador principal: Faustino Miguélez
  Tutors/es: Faustino Miguélez, Antonio Martín Artiles, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Pedro López Roldan, Vicent Borràs, Ramon de Alos-Moner, Tomàs Garcia, Joan Miquel Verd, Joel Martí.
 • Grup de Recerca Educació-Treball (GRET). Investigador principal: Jordi Planas
  Tutors/es: Jordi Planas, Josep María Masjuan, Joaquim Casal, Maribel García, Helena Troiano, Rafael Merino.
 • Grup d’Estudis sobre Immigració (GEDIME). Investigadora principal: Carlota Solé
  Tutors/es: Carlota Solé, Sónia Parella, Enrique Santamaría, Leonardo Calvalcanti, Teresa Sorde Martí.
 • Seminari d’Anàlisi de les Polítiques Socials (SAPS). Investigadors principals: Xavier Rambla, José Adelantado  
  Tutors/es: Xavier Rambla, José Adelantado, José Noguera, Josep Lluís Espluga, Marc Ajenjo.
 • Grup d’Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Investigador principal: Joan Estruch
  Tutors/es: Joan Estruch, Salvador Cardús, Esther Fernández.
 • Infància, famílies i polítiques socials (IPHIGENIA). Investigador principal: Lluís Flaquer
  Tutors/es: Lluís Flaquer, Anna Escobedo.
 • Grup d’Estudis sobre Sentiments, Emocions i Societat (GESES). Investigadora principal: María Jesús Izquierdo
  Tutors/es: M.Jesus Izquierdo, Enrico Mora.
 • Seminari d’Estudis de la Dona (SED). Investigadora principal: Judith Astelarra
  Tutors/es: Judith Astelarra, Teresa Torns, Maria Pia Barenys.
 • Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI). Investigador principal: José Antonio Noguera
  Tutors: José Antonio Noguera, F. J. Miguel Quesada, David Casassas, F. J.León Medina.


Cada curs s'establiran el número d’estudiants que poden ser admesos en cada línia de recerca. Per al curs 2008/2009 són:

 • QUIT 4 estudiants
 • GRET 3 estudiants
 • GEDIME 4 estudiants
 • SAPS 2 estudiants
 • ISOR 3 estudiants
 • IPHIGENIA 2 estudiants
 • GSADI 1 estudiant


Per a més informació, visiteu els webs dels grups de recerca, als que podeu accedir a través del web del departament de Sociologia.

Tesis defensades i relació de publicacions

Tesis defensades i relació de publicacions

Projectes d'investigació

Projectes d'investigació 2008/2009

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:

Comissió de l'Estudi de Doctorat:

 • Coordinador de l’estudi
 • Coordinadors dels màsters oficials del departament
 • Coordinador del departament

Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:


Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats