Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

En extinció
En extinció

Objectius i justificació

Els estudis de doctorat en Psicologia Social condueixen a la realització d'una tesi doctoral. Els seus objectius generals són:

 • Formar investigadors/es en psicologia social amb alt nivell de qualificació i competència.
 • Promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigació innovadores que responguin a la idiosincràsia dels marcs de la psicologia social crítica.
 • Instruir i habilitar docents i investigadors/es capacitats/des per desenvolupar la seva activitat en tasques formatives i d'investigació a partir dels marcs mencionats anteriorment.
 • Suscitar, alentar i propiciar l'intercanvi, la mobilitat i la interrelació de professors/es i estudiants de diferents països i universitats.

 

Línies de recerca

Les diferents línies d'investigació dels estudis de doctorat, juntament amb els professors que poden dirigir tesis doctorals, són:


 • Teoria i metodologia de la psicologia social
  Anàlisi de les principals teories i metodologies utilitzades en la psicologia social, així com dels seus desenvolupaments i més recents derivacions. Es dedica un especial interès a les noves formulacions i conceptualitzacions surgides en la disciplina. S'examinen les noves orientacions en el pensament social, la implementació de tècniques qualitatives de treball, la transformació que pateixen algunes metodologies quan s'apliquen en entorns virtuals (etnografia virtual, entrevista grupal en internet...) i les derivacions epistemològiques que totes aquestes transformacions generen.

  Possibles directors/es de tesis doctorals:
  - Miquel Domènech Argemí
  - Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
  - Joel Feliu Samuel-Lajeunesse
  - Ana Isabel Garay Uriarte
  - Adriana Gil Juárez
  - Lupicinio Íñiguez Rueda
  - Luz Mª Martínez Martínez
  - Marisela Montenegro Martínez
  - Juan Muñoz Justicia
  - Margot Pujal Llombart
  - Joan Pujol Tarrés
  - Jesús Rojas Arredondo
  - Francisco Javier Tirado Serrano
  - Félix Vázquez Sixto


 • Intervenció psicosocial
  Línia d'investigació centrada en l'aplicació de les anteriors teories i metodologies. Es dedica una especial atenció als problemes que surgeixen en aquest ús i implementació. El principal objectiu dels treballs realitzats en aquest àmbit és analitzar la viabilitat de les conceptualitzacions que ofereix la psicologia social.

  Possibles directors/es de tesis doctorals:
  - Josep Mª Blanch Ribas
  - Leonor Cantera Espinosa
  - Jenny Cubells Serra
  - Ana Isabel Garay Uriarte
  - Marisela Montenegro Martínez


 • Psicologia de les organitzacions i management
  Àmbit de treball que explora l'aplicació dels coneixements psicosocials en el món de les organitzacions. Es destaca el treball derivat de l'enfocament “management” en l'anàlisi organitzacional. S'analitzen, de la mateixa manera, les més recents conceptualitzacions i metodologies d'investigació aplicades a l'estudi de l'organització.

  Possibles directores de tesis doctorals:
  - Susana Pallarés Parejo
  - Maite Martínez González


 • Ciència, tecnologia i societat
  Àmbit de treball que aplica els sabers psicosocials a l'anàlisi de la relació entre ciència, tecnologia i societat. Desenvolupa una línia d'investigació de recent creació en el món acadèmic i que té una forta expressió en l'estudi de les transformacions socials que produeixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

  Possibles directors/es de tesis doctorals:
  - Miquel Domènech Argemí
  - Joel Feliu Samuel-Lajeunesse
  - Adriana Gil Juárez
  - Lupicinio Íñiguez Rueda
  - Luz Mª Martínez Martínez
  - Juan Muñoz Justicia
  - Joan Pujol Tarrés
  - Francisco Javier Tirado Serrano


 • Memòria social
  Anàlisi dels processos psicosocials implicats en la generació de memòria i record. Es dedica una especial atenció als plantejaments més recents sobre el tema: paper de les estructures socioculturals en la definició del fenòmen de la memòria, paper del llenguatge en la generació de record i implicacions de la memòria social en la definició de la interacció social.

  Possibles directors de tesis doctorals:
  - Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
  - Lupicinio Íñiguez Rueda
  - Juan Muñoz Justicia
  - Félix Vázquez Sixto


 • Identitat, subjetivitat i noves conceptualitzacions del subjecte social
  Examen dels fenòmens socials implicats en la producció de variables per definir la identitat social i la subjetivitat individual. Aquesta línia de treball recull les actuals aportacions sobre la definició del subjecte social. S'analitza la relació entre esdeveniments de poder i identitat, subjetivitat i política i moviments col.lectius i subjecte social.

  Possibles directors/es de tesis doctorals:
  - Jenny Cubells Serra
  - Ana Isabel Garay Uriarte
  - Luz Mª Martínez Martínez
  - Margot Pujal Llombart
  - Joan Pujol Tarrés

 • Canvi cultural, subjectivitat i risc psicosocial en el treball flexible
  Estudi de la construcció de la subjetivitat laboral en el nou escenari cultural de la reorganització del treball impulsada pel capitalisme flexible, informacional i global.

  Possibles directors/es de tesis doctorals:
  - Josep Mª Blanch Ribas
  - Leonor Cantera Espinosa

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:La Comissió de l'Estudi de Doctorat estarà formada pel coordinador de l'estudi i els coordinadors del màster d'Investigació en Psicologia Social.Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats