Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

En extinció
En extinció

Objectius i justificació

Aquests estudis de doctorat pretenen incidir en la consolidació de la formació metodològica, teòrica i tècnica en recerca en Educació, vetllant per la complementarietat de les estratègies interpretatives, explicatives i crítiques.

El programa està orientat a formar investigadors i professionals en recerca de l'Educació des de qualsevol perspectiva (antropològica, comparada, curricular, històrica, institucional, professional, tecnològica). Els objectius són els següents:

 • Generar dissenys d'investigació flexibles i emergents o programats, tot servint als objectius d'una investigació.
 • Ser competent en l'ús de les tècniques pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la seva recerca.
 • Valorar els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la seva recerca.
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
 • Presentar els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de la disciplina.

Línies de recerca

 • Desenvolupament de polítiques, sistemes i institucions educatives.
 • Desenvolupament organitzatiu i processos de canvi en educació.
 • Educació i tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Educació i treball.
 • Fonaments teòrics del procés educatiu.
 • Formació de professionals de l'educació.
 • Formació i diversitat sociocultural.
 • Planificació i innovació curricular.
 • Intervenció socio-educativa.


Aquestes linies de recerca es desenvolupen en els grups de recerca dels dos departaments promotors d'aquests estudis de doctorat.

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinadors:


 • Isabel Álvarez (sots-directora de doctorat, directora del màster de recerca)
  Tel: 935811411
  Fax: 935811419
  Isabel.Alvarez@uab.catLa Comissió de l'Estudi de Doctorat estarà formada per sis membres:

 • Coordinadora de màster i doctorat
 • Coordinador de doctorat
 • 4 doctors
 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats