Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

Per mitjà dels diferents cursos proposats es vol proporcionar a l'estudiant del programa de doctorat una formació rigorosa i sistemàtica de caràcter teòric i metodològic que el capaciti per la recerca avançada.

Des del curs 1992/93 el programa de doctorat inicia cada any una nova edició. És criteri del Departament que, a l'espera dels propers canvis, els estudiants no interessats en la recerca puguin acollir-se a d'altres ofertes dins del Tercer Cicle (màsters i diplomes de professionalització, per exemple).

Cal, doncs distingir el doctorat que inclou un màster d'iniciació a la recerca i un DESE, dels màsters i diplomatures de professionalització.

Contingut

El programa de doctorat s'estructura sota un nou títol "Doctorat en Comunicació i Periodisme" que consta de tres itineraris que els alumnes configuraran amb ajuda del tutor: "Ciències de la Comunicació", "Polítiques de Comunicació" i "Ciberperiodisme i llenguatges".

Es contemplen assignatures de quatre tipus:
  • Fonamentals
  • Metodològiques
  • Complementàries
  • Afins

Títols propis

Màster d'Iniciació a la Recerca
En les tres mencions: Ciències de la Comunicació, Polítiques de Comunicació o Ciberperiodisme i Llenguatges.

Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats
DESE en cadascuna de les opcions al superar en període de docència.

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats