Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

L'objectiu del programa és la formació dels estudiants per a la realització de la tesi doctoral.

Línies de recerca

Les tesis doctorals es podran realitzar en les següents línies de recerca:

 • Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat:
  Imatge, so i síntesi.
  Polítiques de comunicació, estructura del sistema audiovisual i indústries culturals.
  Història dels mitjans audiovisuals.
  Programació televisiva.
  Programació radiofònica.
  Estudis d'audiència i consum.
  Comunicació Interactiva, telecomunicacions i multimèdia.
  Comunicació i Estudis de gènere.
  Mètodes d'anàlisi instrumental aplicats a la comunicació audiovisual.
  Estudis sobre gèneres i rutines productives.
  Investigació audiovisual i transformacions sociomediàtiques.
  Investigació en publicitat.
  Publicitat en el mitjà radiofònic.
  Estudis sobre la coproducció cinematogràfica: motivacions de les adaptacions cinematogràfiques europees.
  Estudis sobre la forma interfaz i el coneixement.
  Estudis sobre documental i postcinema.
  Investigació en comunicació corporativa.
  Comunicació i Salut.
  Productes i marques a l'àmbit audiovisual.
  Representació publicitària de la identitat de la dona.

 • Departament de Periodisme i de Cièncias de la Comunicació:
  Estructura, Polítiques de Comunicació i Industries Culturals per Regions.
  Cooperació pel Desenvolupament i Comunicació.
  Societat de la informació-comunicació i del coneixement.
  Diversitat Cultural, Discurs i Comunicació i Estudis Culturals.
  Exclusió Social, Discurs i Comunicació.
  Comunicació Política i Discurs.
  Comunicació i Educació.
  Televisió Cultural.
  Televisió Educativa.
  Alfabetització Mediàtica.
  Periodisme.
  Comunicació estratègica tant en l'àmbit públic, polític i social.

Departament/s o institut/s vinculats

Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats