Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències humanes i estudis artístics > Informació general

Arts i Humanitats

Objectius i justificació

L'objectiu dels estudis de doctorat en Traducció i estudis interculturals és preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació complexa, original i innovadora.

Aquesta recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de gran qualitat.

Els objectius formatius són els següents:

 1. Que l'estudiant assoleixi una comprensió sistemàtica, capacitat d'anàlisi crítica, d'avaluació i de síntesi dels fonaments teòrics de les disciplines de Traducció, els Estudis interculturals i Àsia oriental contemporània.

 2. Que l'estudiant assoleixi un domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionades amb els camps de la Traducció, els Estudis Interculturals i Àsia Oriental Contemporània.

 3. Que l'estudiant sigui capaç de concebre, dissenyar i dur a terme una investigació en els camps de la Traducció, els Estudis Interculturals i Àsia Oriental Contemporània.

 4. Que l'estudiant sigui capaç d'exposar el seu procés de recerca i els resultats obtinguts tot tenint en compte el públic al que s'adreça.

Línies de recerca

Les tesis doctorals es podran realitzar en les següents línies d'investigació:


 • Traducció especialitzada 
  Carles Castellanos, Ramon Lladó, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Patricia Rodríguez, Pilar Sánchez-Gijón
 • Traducció de textos religiosos 
  Nicole Martínez Melis
 •  Traducció literària 
  Montserrat Bacardí,Carles Castellanos, Nuria d’Asprer, Miquel Edo, Judit Fontcuberta, Anna Gil, Ramon Lladó, Pilar Orero, Francesc Parcerisas, Carles Prado, Marisa Presas, Sara Rovira, Helena Tanqueiro
 •  Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
   Eduard Bartoll, Jordi Mas López, Anna Matamala, Pilar Orero, Minkang Zhou
 • Autotraducció 
  Francesc Parcerisas, Helena Tanqueiro
 • Interpretació 
  Marta Arumí
 • Traducció i TICs 
  Mònica Fernández-Rodríguez, Ramon Piqué, Patricia Rodríguez, Pilar Sánchez-Gijón, Olga Torres
 • Didàctica de la traducció i la interpretació 
  Marta Arumí, Allison Beeby, Mònica Fernández-Rodríguez, Amparo Hurtado Albir, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Marisa Presas, Patricia Rodríguez, Minkang Zhou
 • Didàctica de llengües per a traductors i intèrprets 
  Marta Arumí, Allison Beeby, Miquel Edo, Marisa Presas, Sara Rovira, Regina Saraiva
 • Traducció i estandardització de llengües 
  Carles Castellanos
 • Història de la traducció i la interpretació
  Montserrat Bacardí, Allison Beeby, Judit Fontcuberta, Anna Gil, Nicole Martínez Melis, Francesc Parcerisas
 • Estudis interculturals 
  Allison Beeby, Carles Castellanos, Anna Gil, Françoise Lenoir, Jordi Mas López, Nicole Martínez Melis, Lucia Molina, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco, Ramon Piqué, Carles Prado
 • Estudis contrastius 
  Allison Beeby, Miquel Edo, Amparo Hurtado Albir, Sara Rovira
 • Traducció i anàlisi crítica del discurs 
  Allison Beeby, Carles Castellanos, Nuria d’Asprer, Anna Gil, Amparo Hurtado Albir, Ramon Lladó, Anna Matamala, Sara Rovira
 • Aspectes cognitius de la traducció i la interpretació 
  Marta Arumí, Mònica Fernández-Rodríguez, Anna Gil, Amparo Hurtado Albir, Wilhelm Neunzig, Pilar Orero, Marisa Presas
 • Estudis empírico-experimentals 
  Allison Beeby, Mònica Fernández-Rodríguez, Amparo Hurtado Albir, Wilhelm Neunzig, Mariana Orozco
 • Lingüística i literatura d'Àsia Oriental 
  Allison Beeby, Jordi Más López, Carles Prado, Sara Rovira
 • Política i relacions internacionals d’Àsia Oriental 
  Seán Golden, Joaquín Beltrán
 • Pensament d’Àsia Oriental 
  Seán Golden
 • Societat d’Àsia Oriental 
  Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Carles Prado
 • Cultura i interculturalidad d’Àsia Oriental 
  Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou, Sara Rovira, Jordi Mas, Carles Prado
 • Economia d’Àsia Oriental 
  Seán Golden, Joaquín Beltrán, Minkang Zhou

 

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinadora:


Comissió de l'Estudi de Doctorat:

 • Coordinador de l'Estudi de Doctorat
 • Coordinador dels Màsters
 • Coordinadora del POP
 • Coordinadora de Recerca del Departament

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats