Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències humanes i estudis artístics > Informació general

Arts i Humanitats

Objectius i justificació

Es proposaran seminaris metodològics de recerca en els quals els doctors del departament de Filologia Anglesa i Germanística o altres de convidats formaran els estudiants en la teoria i pràctica de les seves àrees de recerca.

Objectius formatius de l’àrea de llengua i lingüística:

 • Demostrar una formació teòrica i aplicada en l’adquisició i l’ús de l’anglès en el context multilingüístic i multicultural europeu.
 • Analitzar el desenvolupament bilingüe i multilingüe a partir d'un enfocament interdisciplinari.
 • Dissenyar experiments i treballs de recerca relacionats amb l’adquisició de llengües.
 • Entendre i incidir en els processos implicats en l’adquisició de l’anglès com a primera i segona llengua.
 • Formar-te en la metodologia CLIL (Content & Language Integrated Learning).
 • Gestionar la interacció entre llengua, identitat, cultura, educació i comerç.
 • Expressar i compartir els teus coneixements amb professionals de diferents àrees: sociòlegs, professors, agents de política lingüística, agents socials de mediació lingüística.

 

Objectius formatius de l’àrea de literatura i cultura

Proporcionar una formació avançada en la recerca relacionada amb els àmbits de la literatura i de la cultura en anglès als quals es pot accedir un cop superada la barrera lingüística a nivell de Proficency o similar TOEFL.

El màster cobreix també, la formació especialitzada de qualsevol estudiant i/o professional que s'interessi per conèixer les àrees culturals de parla anglesa amb molta més profunditat de la que pugui donar el simple coneixement d'aquest idioma.

Línies de recerca

1) Literatura i Cultura Angleses:

 • Estudis Literaris i Culturals sobre la representació de la guerra als textos de l'àmbit de parla anglesa (totes les èpoques).
 • Estudis de gènere: Les representacions de la masculinitat i la feminitat en els textos de l'àmbit de parla anglesa (totes les èpoques).
 • Estudis Culturals: Post-colonialisme, Estudis Gòtics, Ficcions Populars, Adaptacions Cinematogràfiques (totes les èpoques).
 • Literatures de la Modernitat en Anglès: Renaixement, Romanticisme, Modernisme.


2) Llengua i Lingüística:

 • Adquisició de la Fonologia de primeres i segones llengües.
 • Adquisició de la sintaxi de primeres i segones llengües, accés lèxic, Lingüística aplicada a l'ensenyament de l'anglès i metodologia CLIL.
 • Bilingüisme, multilingüisme i llengües en contacte.
 • Comunicació intercultural (Pragmàtica i sociolingüística).

No està previst un màxim de doctorands per especialitat.

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:

Comissió de l'Estudi de Doctorat
La Comissió de l'estudi estarà formada pel Coordinador d'Estudis i els coordinadors del Màster Universitari

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats