A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Reconeixement acadèmic 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC D'ACTIVITATS NO PROGRAMADES
EN EL MARC DEL PLA D'ESTUDIS CURSAT

 
ACTIVITATS OBJECTE DE RECONEIXEMENT
 

1. Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, així com en terceres llengües.

2. La Comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre ordenació acadèmica dels estudis de grau aprovarà anualment les activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que duu a terme la UAB, susceptibles de ser reconegudes, i els crèdits que corresponen a cadascuna.

3. Les activitats objecte de reconeixement hauran de ser les mateixes per a tots els estudiants de qualsevol dels graus, i hauran de tenir la mateixa valoració en crèdits.

4. Les activitats reconegudes hauran de ser organitzades per unitats pertanyents a la UAB. Les propostes presentades per institucions externes hauran de ser vehiculades i avalades per la unitat corresponent de la UAB amb competències en la matèria o el contingut de l'activitat, i hauran de ser incloses en la seva programació anual.

5. L'oferta d'activitats reconegudes es publicarà abans de l'inici de cada curs acadèmic.

CRITERIS GENERALS D'APLICACIÓ

1. Les activitats que poden ser objecte de reconeixement acadèmic en crèdits hauran de desenvolupar-se simultàniament als ensenyaments de grau als que es vulguin incorporar, i només podran ser objecte de reconeixement una sola vegada.

2. En cada titulació es podran reconèixer: fins a 6 crèdits en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil i fins a 12 crèdits en terceres llengües.

3. Per a reconèixer les activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, s'estableix que un crèdit s'obtindrà amb 25 hores de dedicació a l'activitat.

4. Les activitats universitàries reconegudes constaran a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la qualificació d'Apte/a i s'hi farà constar l'atribut de reconeguda.

5. Les activitats universitàries reconegudes no comptabilitzaran als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 

Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació (demanant cita prèvia)


INCORPORACIÓ A L'EXPEDIENT

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes, d'acord amb el coeficient d’estructura docent assignat a la titulació que cursa l'alumne.

BUSCADOR D'ACTIVITATS PER A CADA CURS

Clica aquí

NORMATIVES I FORMULARI:

Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
- Formulari de sol·licitud: Reconeixement Acadèmic (msword MB)
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona