A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Matrícula  Modificació de matrícula 
 Sol·licitud 
Terminis
Tingues en compte
Normatives

Anul·lació total
Si vols anul·lar totalment la teva matrícula o bé fer-ne una modificació parcial, hauràs de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica, en els terminis que estableix el calendari academicoadministratiu. La sol·licitud s'haurà d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Modificacions i amplicacions
En el cas de les modificacions i ampliacions de matrícula, hauràs d'abonar el preu per a la gestió de matriculació i d'expedient acadèmic estipulat.

Devolució de l'import
La devolució de l'import només serà possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. No obstant, si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça tindràs dret a la devolució, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.

Informació relacionada:

Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2013-2014
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona