A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Matrícula  Estudiants visitants 

Estudiants visitants


Darrerament s'ha observat un increment molt important de sol·licituds de diferents col·lectius d'estudiants que manifesten el seu interès a realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona una assignatura o unes pràctiques pertanyents a un determinat pla d'estudis.

D'altra banda, aquests col·lectius sovint corresponen a persones que no estan en possessió dels requisits establerts per la legislació vigent per a poder accedir a la universitat, bé perquè són alumnes d'universitats estrangeres sense conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, bé perquè no tenen els requisits acadèmics necessaris.

Per tal de facilitar la demanda d'aquests col·lectius amb una homogeneïtzació de criteris per a l'accés i l'estada a la Universitat Autònoma de Barcelona, la regulació de l'estada dels alumnes visitants a la UAB està recollida a la Normativa acadèmica aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Normatives:

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Web de l'Àrea de Relacions Internacionals
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona