A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Matricula  Modificació de matrícula 
 Modificació de Matrícula 

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA DEL SEGON SEMESTRE QUE NO COMPORTIN UN INCREMENT EN EL COST ECONÒMIC DELS CRÈDITS MATRICULATS

CURS ACADÈMIC 2013/2014
 
1.    Recollida d'impresos de modificació de matrícula
 
 • A partir del dia 10 febrer de 2014
 • Lloc: al Hall de la Gestió Acadèmica
 
2.    Entrega d'impresos de modificació de matrícula
 
 • Període d'entrega dels impresos: del 17 al 21 de febrer.
 • Lloc: Gestió Acadèmica (demanant cita prèvia).
3.    Criteris aprovats el dia 6/07/2011 per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Titulació de la Facultat:
 
 • Cada alumne podrà demanar un màxim de 2 modificacions de matrícula justificades per curs acadèmic.
 • En el grau no es permetrà sol·licitar canvi de grup d’una mateixa assignatura, sense cap justificació. En cap cas li correspon al professor decidir si un estudiant pot canviar de grup.
 • Es denegaran totes les sol·licituds que es presentin fora de termini.
 
4.    Criteris generals per resoldre les modificacions
 
 • Han d'estar degudament justificades i documentades.
 • Si no pots passar personalment per realitzar el tràmit pots autoritzar una altra persona perquè el faci en nom teu.
 • S'ha de tenir en compte que els alumnes de nou ingrés o els que han sol·licitat beca, no podran anul·lar assignatures que comporti quedar-se amb una matrícula inferior a 60 crèdits i els alumnes de primer curs que s’hagin acollit al règim de permanència parcial, amb una matrícula inferior als 30 crèdits.
 • Les sol·licituds de modificació de matrícula es resoldran  tenint en compte l'ordre d'entrada de les mateixes.
 • Els canvis d'assignatura no es resoldran en el moment. S'assignarà dia en el moment d'entrega de la sol·licitud per recollir la  resolució corresponent
 • Concedida la modificació de la matrícula per resolució del Vicedegà d’Estudis de la Facultat, serà aplicada immediatament en l’expedient de l’alumne, i l’alumne no podrà renunciar-hi en cap cas.
 • L'adjudicació de les places quedarà sotmesa a la capacitat dels grups de les assignatures sol·licitades.
 • D'acord amb el  Decret 192/2013, de 9 de juliol, de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2013-14, es cobraran 27,08 euros per la realització de modificacions de matrícula: canvis i /o anul·lacions d'assignatures.
5.    Quan no es cobrarà la taxa de modificació de matrícula
 
 • Canvis de grup
 • Alumnes programes d'intercanvi
 • Quan els canvis siguin ocasionats per situacions imputables a la Universitat                    
 
  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),15 de gener de 2014
Inici Mapa web Webmaster FTI
2014 Universitat Autònoma de Barcelona