A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Canvi d'estudis per interdisciplinarietat 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

 Convocatòria 
Normativa

Accés per canvi d'estudis per interdisciplenarietat


ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT
CURS 2017/2018


PLACES QUE S’OFEREIXEN:

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

- Anglès 6
- Francès 2
- Alemany 2

GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

- Xinès 2
- Japonès 2

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

  • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
  • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD:
  • Formulari de sol·licitud
  • Escrit de motivació
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient


REQUISITS D’ACCÉS

Podran sol·licitar l’admissió:
1. Els del Grau en Traducció i Interpretació alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B.
2. Els alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
3. Els alumnes als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

No podran accedir per aquesta via:
1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
a) Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
b) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 3 al 10 de juliol de 2017
Resolució definitiva: dia 4 de setembre de 2017
Data de matriculació: a determinar

La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).

MÉS INFORMACIÓ:


Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76


- Formulari de sol·licitud Accés canvi d'estudis per interdisciplinarietat 2017-18
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona