A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Canvi d'estudis per interdisciplinarietat 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

 Convocatòria 
Normativa

ACCÉS CANVI D'ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT
CURS 2016/2017

 
PLACES QUE S'OFEREIXEN
 
GRAUS:

Grau en Traducció i Interpretació (Anglès)   4
Grau en Traducció i Interpretació (Francès)  2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany)  2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Xinès)  2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Japonès)  2

ÀMBIT D'APLICACIÓ:
  
 • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD:

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient
 
 REQUISITS D'ACCÉS:
  
 • Podran sol·licitar l’admissió tots aquells alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B, en el cas de Grau en Traducció i Interpretació.
 • Podran sol·licitar l’admissió tots aquells alumnes que vulguin canviar el seu idioma, en el cas de Grau en Estudis d’Àsia Oriental.
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
 
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
a)    Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
b)    Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
 

CALENDARI:
 
Període de sol·licitud:del 4 al 22 de juliol de 2016
 
Resolució definitiva:dia 9 de setembre de 2016
 
Data de matriculació:a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).


MÉS INFORMACIÓ:
 

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76     

 

DOCUMENTACIÓ i AVISOS:

- Formulari de sol·licitud
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona