A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Canvi d'estudis per interdisciplinarietat 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

 Convocatòria 
Normativa

Accés per canvi d'estudis per interdisciplinarietat


ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT  CURS 2017/2018


PLACES QUE S’OFEREIXEN:

GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

- Anglès 6
- Francès 2
- Alemany 2

GRAU DE ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

- Xinès 2
- Japonès 2

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

-Alumnes del grau de Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
-Alumnes del grau d'Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD:

-Formulari de sol·licitud
-Escrit de motivació
-Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
-Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient

REQUISITS D'ACCÉS

Podran sol·licitar l’admissió:
1. Els alumnes del grau en Traducció i Interpretació que vulguin canviar el seu Idioma B.
2. Els alumnes del grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
3. Els alumnes als quals se'ls reconeguin trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

No podran accedir per aquesta via:
1. Les persones a les quals en el seu expedient acadèmic d’origen els constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
2. Les persones ales quals un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
a) Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
b) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 3 al 10 de juliol de 2017
Resolució definitiva: dia 4 de setembre de 2017
Data de matriculació: a determinar.


RESOLUCIÓ:

Podeu consultar la resolució en el següent enllaç.

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

-Formulari sol·licitud
(pdf MB)
Oferta de places i criteris de selecció 2017-2018 (pdf MB)
Normativa per al canvi d'estudis per Interdisciplinarietat (pdf MB)
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals) (pdf MB)
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona