A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Reavaluació 

Reavaluació


Amb l'objectiu de facilitar la finalització dels ensenyaments regulats segons ordenaments educatius anteriors, s'incorpora el concepte de reavaluació. La reavaluació consisteix en l'avaluació, mitjançant un tribunal constituït a tal efecte, i a instàncies de la persona interessada, d'aquelles assignatures que no s'han superat una vegada finalitzades les convocatòries ordinàries establertes durant el curs acadèmic.
 
Requisits
Es pot sol·licitar com a màxim per a dues assignatures de la titulació, en cadascun dels supòsits següents:
1. Quan restin un màxim de 15 crèdits per a finalitzar els ensenyaments.
2. Quan una assignatura de com a màxim 15 crèdits s'extingeixi definitivament durant un curs acadèmic determinat, encara que no s'estigui en disposició de finalitzar els ensenyaments.
 
Per a sol·licitar la reavaluació s'han de complir els següents requisits, a més dels supòsits recollits a l'apartat anterior:
1. Estar matriculat dels crèdits per als quals se sol·licita la reavaluació, i haver estat avaluat de l'assignatura durant el curs acadèmic en el qual es presenta la sol·licitud.
2. Sol·licitar la reavaluació d'una única assignatura per curs acadèmic.
3. No es pot sol·licitar la reavaluació de les assignatures de projecte de fi d'estudis o de pràcticum.
 
Lloc de sol.licitud:
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat del teu centre.
  
Documentació que cal presentar:
Formulari de sol·licitud (original i còpia).
Document acreditatiu del nombre de crèdits de lliure elecció matriculats fora de la programació docent de la UAB, si és el cas.
 
Formularis i Normatives relacionats 

Sol.licitud
 
Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments anteriors al Reial decret 1393/2007 (Aprovada per la Comissió d'Afers Acadèmics el 28/07/2009 per delegació del Consell de Govern, i modificada pel Consell de Govern, el 07/07/2010)  
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona