A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Treball de recerca del màster 

Treball de recerca del Màster Oficial

Consisteix en l’elaboració d'una memòria escrita i l'exposició pública d'aquesta davant d'una comissió nomenada per la comissió del màster. Per a la qualificació final es poden tenir en compte també altres consideracions addicionals, com ara l'avaluació de la memòria per un ponent, l'informe del director o directora, o tutor o tutora, del treball o l'informe de l'entitat externa on es desenvolupa, si és el cas.

Terminis per a dipositar el treball:

(Recordeu que per a tots els tràmits a la gestió acadèmica cal demanat cita prèvia)

Curs 2014-15

  • del 15 al 30 de juny de 2015: si la lectura es realitza al juliol de 2015
  • del 13 al 24 de juliol de 2015: si la lectura es realitza al setembre de 2015

L'estudiant ha de lliurar a la Gestió Acadèmica de la FTI:
  • 3 còpies del treball en paper.
  • 1 còpia en CD.
  • Formulari de "Proposta de Tribunal per a la lectura del treball" , omplert per l'estudiant i  signat també pel tutor o per la tutora (podeu imprimir aquest formulari des d'aquesta pàgina).

El tutor o tutora haurà de recollir a Gestió Acadèmica, just abans de començar la lectura, el formulari "Informe del Tribunal").

Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb Gestió Acadèmica a través del correu: g.academica.fti@uab.cat.
Formularis:
 
Imprès "Proposta de tribunal per a la lectura del Treball de Recerca"
Inici Mapa web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona